გამოიცა ავთანდილ სონღულაშვილის მონოგრაფია

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის  პროფესორმა ავთანდილ სონღულაშვილმა  შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში მოპოვებული გრანტის (NFR/148/2-101/14) ფარგლებში გამოსცა მონოგრაფია “საბჭოური პოლიტიკა და საქართველოს ეროვნული უმცირესობა”. აღნიშნული პროექტი  ხორციელდებოდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply