გამოიცა კონფერენციის ნაშრომთა კრებული

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროექტის „ოჯახური ძალადობის პრობლემები საქართველოში“  ფარგლებში დაიბეჭდა  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის  „მსოფლიო და გენდერი“ -4  შრომების კრებული.

ზემოაღნიშნული კონფერენცია გაიმართა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტისა და სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით.

პროექტი „ოჯახური ძალადობის პრობლემები საქართველოში“   ხორციელდება სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის  დაფინანსებით.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply