გამოცა მონოგრაფია „რელიგიურ ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულობა- ფენომენი, დეტერმინაცია, პრევენცია“.

გამოიცა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის და უკრაინის ზაპოროჟიეს ნაციონალურ-ტექნიკური უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მიერ ერთობლივად შემუშავებული მონოგრაფია  სახელწოდებით „რელიგიურ ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულობა- ფენომენი, დეტერმინაცია, პრევენცია“.

მონოგრაფია მომზადდა ფაკულტეტის დეკანის პროფესორ ირაკლი გაბისონიას აქტიური მხარდაჭერით. ქართული მხრიდან კვლევაში მონაწილეობა მიიღო და ნაშრომის თანაავტორი არის სტუ-ს ასოცირებული პროფესორი მიხეილ გაბუნია.

 

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply