გამჭვირვალე საგამოცდო პროცესი

2018 წლის 3 დეკემბერიდან სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე ახალი, თანამედროვე გამოწვევებზე მორგებული საგამოცდო პროცესი მიმდინარეობს, დამატებით შემუშავდა მონიტორინგის სისტემა და დაშიფრულ საგამოცდო ფურცლებზე სტუდენტები წერენ საგამოცდო საკითხებს, რომელიც აკადემიური დეპარტამენტების მიერ შემუშავდა.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply