პროფესორ დავით გეფერიძის საჯარო ლექცია

2018წლის 5 თებერვალს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის  ორგანიზებით   საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში     აფხაზეთის მეცნიერებათა  ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსმა, საერთაშორისო სამართლის დოქტორმა, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორმა დავით გეფერიძემ წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე – “თანამედროვე საერთაშორისო საჰაერო სამართლის აქტუალური პრობლემები“.

საჯარო ლექცია გახსნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა პროფესორ ირაკლი გაბისონიამ, რომელმაც წარუდგინა სტუდენტებს მოწვეული პროფესორი დავით გეფერიძე და ხაზი გაუსვა ფაკულტეტის მიზანს გაუწიოს პოპულარიზაცია საერთაშორისო საჰაერო სამართლის სწავლებას.

პროფესორი დავით გეფერიძე მოხსენებისას შეეხო ისეთ აქტუალურ საკითხებს როგორიცაა: თანამედროვე საერთაშორისო საჰაერო სამართლის ცნების და არსის განსაზღვრის პრობლემები, საერთაშორისო საჰაერო სამართლის წყაროები, პრინციპები და სამართლებრივი რეჟიმი. ხაზი გაუსვა საერთაშორისო საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვების საერთაშორისო სამართლებრივი რეგულირების საშუალებებსა და საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციების საქმიანობას.

პრეზენტაციის შემდგომ კითხვა-პასუხის რეჟიმში სტუდენტებმა ყურადღება გაამახვილეს  საერთაშორისო საჰაერო სამართალში პასუხისმგებლობის საკითხზე და სხვა აქტუალურ პრობლემებზე.  აღნიშნული საჯარო ლექცია შედგა და იგი საინტერესო აღმოჩნდა როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების, ასევე სამართლის მიმართულების სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

საჯარო ლექციას ესწრებოდა აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი,  სამართლის დოქტორი, პროფესორი ავთანდილ ხაზალია, რომელიც მიესალმა სტუდენტებს და   ყურადღება გაამახვილა თანამედროვე საერთაშორისო საჰაერო სამართლის აქტუალურ პრობლემებზე და მის მნიშვნელობაზე. მადლობა გადაუხადა ფაკულტეტის ხელმძღვანელობას ბატონ ირაკლი გაბისონიას და ბატონ ჯემალ გაბელიას სტუდენტებისთვის მნიშვნელოვანი ღონისძიების ჩატარებისთვის.

მოწვეულმა პროფესორმა დავით გეფერიძემ სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ბიბლიოთეკას საჩუქრად გადასცა სახელმძღვანელო „საერთაშორისო საჰაერო სამართალი“

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply