დეკანის საათი

2021 წლის 5 ნოემბერს 20:00 საათზე სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის პირველკურსელი სტუდენტებისათვის ჩატარდა დეკანის საათი.
შეხვედრაზე განიხილეს სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული აქტუალური და პრობლემური საკითხები.
ესეთი შეხვედრები მომავალშიც აქტიურად გაგრძელდება.

2021 წლის 6 ნოემბერს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის მეორე კურსის სტუდენტებისათვის ჩატარდა დეკანის საათი.
შეხვედრაზე განიხილეს სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული აქტუალური და პრობლემური საკითხები.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply