„ერთი სარტყელი,ერთი გზის ინიციატივის გეოპოლიტიკური ასპექტები“

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი,

სტუ ჩინეთის კვლევითი ინსტიტუტი,

    ჩინეთის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა აკადემია

 „ერთი სარტყელი,ერთი გზის“ სამეცნიერო კვლევითი  ცენტრი

 საერთაშორისო სამეცნიერო

კონფერენცია

 „ერთი სარტყელი,ერთი გზის ინიციატივის გეოპოლიტიკური ასპექტები“

 18-19 დეკემბერი,2018 წელი

 GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

FACULTY OF LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

China Research Institute

The Center “One Belt, One Road”, the Chinese Academy of Social Sciences (CASS)

 International Conference “Geopolitical Aspects of the Initiative One Belt, One Road” (“BRI”)

     18-19  DECEMBER, 2018  

 

  Tbilisi- TBILISI

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply