პროფესორების ვიზიტი უკრაინაში

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორმა კობა ჩიხლაძემ და ასისტენტმა გიორგი სვიანაძემ  ფაკულტეტის დაფინანსებით მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერნციაზე თემით: ,,ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება’’, რომელიც გაიმართა უკრაინაში, დნეპროპეტროვსკის საერთაშორისო ურთიერთოებების სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზებით.

კონფერენციის მონაწილეებმა, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სახელით, გააკეთეს შესაბამისი მოხსენებები. ასევე, მათი ნაშრომები დაიბეჭდა საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply