ზაზა ბეროზაშვილის საჯარო ლექცია


2019
წლის  24 იანვარს სტუ სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით სტუ ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში სლოვაკეთის, ბრატისლავის უნივერსიტეტის სამართლის დოქტორმა, გაეროს ნარკოტიკების და დანაშაულის ოფისის კონსულტანტმა  ზაზა ბეროზაშვილმა  ჩაატარ საჯარო ლექცია თემაზე: „ნარკოდანაშაულის საერთაშორისო ტენდენციები“.

ლექცია გახსნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ, რომელმაც წარადგინა სტუმარი.

კონსულტანტმა ზაზა ბეროზაშვილმა ისაუბრა ნარკოტიკებისა და მასთან დაკავშირებული ძირითადი ასპექტების შესახებ.

შეხვედრა წარიმართა ინტერაქტიულ რეჟიმში. საჯარო ლექცია შეაჯამა სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერმა პროფესორმა ჯემალ გახოკიძემ.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply