ზამთრის სკოლა თემაზე: “პერსონალური მონაცემები და მათი დაცვის ინსტრუმენტები”

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply