ზამთრის სკოლა 2018

2018 წლის 22-25 დეკემბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებითა და დაფინანსებით პირველკურსელთათვის დაბა ბაკურიანში გაიმართა ზამთრის სკოლა თემაზე: ,,ადამიანის ძირითადი უფლებები და 21-ე საუკუნის გამოწვევები“.
22 დეკემბერს პროფესორებმა ქეთევან ჯინჭარაძემ, მაია ყიფიანმა, ციალა გლოველმა და ნანა ნიორაძემ გახსნეს ზამთრის სკოლა და სტუდენტებს გააცნეს დღის წესრიგი.
პროფესორმა მაია ყიფიანმა ჩაატარა ლექცია თემაზე: დისკრიმინაცია, პროფესორმა ქეთევან ჯინჭარაძემ სკოლის მსმენელებს ჩაუტარა ლექცია თემაზე: „დისკრიმინაციის აკრძალვა ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა კონვენციის მიხედვით“, სტუდენტებმა მოისმინეს პროფესორ ციალა გლოველის მოხსენება შრომით დისკრიმინაციასა და 21-ე საუკუნის გამოწვევაზე, ხოლო ნანა ნიორაძემ გააცნო სტუდენტებს ბავშვთა დისკრიმინაციის პრობლემატიკა საქართველოში.
საინტერესო ლექციების შემდგომ სკოლის მსმენელები გადანაწილდნენ ჯგუფებში, რომლებსაც ჰყავდათ მენტორები მეოთხე კურსის სტუდენტები: ანა ტაკაშვილი და ნათია ჩილაჩავა. ორივე ჯგუფმა წარმოადგინა პრეზენტაციები კონკრეტულ თემატიკასთან დაკავშირებით.
ზამთრის სკოლა დაიხურა 25 დეკემბერს. პროფესორებმა შეაჯამეს სტუდენტთა აქტივობები და სკოლის მსმენელებს გადაეცათ სერტიფიკატები.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply