ზამთრის სკოლის გახსნითი ღონისძიება ბაკურიანში გაიმართა

 

2017 წლის 24 დეკემბერს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული ზამთრის სკოლის  გახსნითი ღონისძიება გაიმართა.

ზამთრის სკოლა თემაზე: „ადამიანის ძირითადი უფლებები და 21-ე საუკუნის გამოწვევები“ იმართება  24-27 დეკემბერს ბაკურიანში.  ზამთრის სკოლა სრულიად დაფინანსდა სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის შესაბამისი ბიუჯეტიდან.

ღონისძიების განხორციელებაში აქტიურად მონაწილეობდა სტუ-ს გენდერული კვლევითი ცენტრი და სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის  ბაზაზე შექმნილი ახალგაზრდა იურისტთა კლუბი.

ზამთრის სკოლაში 28 სტუდენტი და 5 პროფესორი იღებს მონაწილეობას, რომლებიც სტუდენტებს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით მნიშვნელოვან ასპექტებზე ჩაუტარებენ ლექციებს, ასევე სტუდენტები გამართავენ პრეზენტაციას მათთვის საინტერესო თემატიკაზე, დასკვნით დღეს კი გაიმართება იმიტირებული პროცესი ადამიანის უფლებათა  დაცვის სამართალში, სადაც ზამთრის სკოლის მონაწილეები მოირგებენ როგორც მოსარჩელისა და მოპასუხის როლს, ასევე, სტრასბურგის სასამართლოს მოსამართლეთა მანტიებს.  მნიშვნელოვანია რომ ზამთრის სკოლის დღის წესრიგი მოიცავს მრავალფეროვან შესაძლებლობას სტუდენტმა გაიფართოვოს თვალსაწიერი ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply