ირაკლი შოთაძეს საჯარო ლექცია

2019 წლის 1 თებერვალს  სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში  ასოცირებულმა პროფესორმა ირაკლი შოთაძემ  ჩაატარა საჯარო ლექცია თემაზე: „პროკურატურის ადგილი და  როლი სახელმწიფო ორგანოების სისტემაში“.

ლექცია წარიმართა ინტერაქტიულ რეჟიმში, სადაც ირაკლი შოთაძემ ისაუბრა პროკურატურის როლზე თანამედროვე სახელმწიფოთა სისტემაში, მიმოიხილა საზღვარგარეთის ქვეყნების პრაქტიკა და უპასუხა სტუდენტთა შეკითხვებს.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply