იტალიელი პროფესორების საგაზაფხულო სკოლა  სტუდენტებისთვის

 

2018  წლის 16 მაისს გაიხსნა  ინგლისურენოვანი საგაზაფხულო სკოლა სტუდენტებისათვის, რომელსაც ჩაატარებენ ანდრეა კარტნეი-რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტის რექტორის დელეგატი – საერთაშორისო სტუდენტურ მობილობაში, CEMAS-ის კვლევითი ცენტრის დირექტორი, სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი,  საერთაშორისო ისტორიის პროფესორი, ევრაზიის ისტორიის დოცენტი. გაბრიელ ნატალიციარომის ლინქ-ქამფუს უნივერსიტეტის პროფესორი, დოქტორი,  პოლიტიკურ მეცნიერებებში, საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიის და პოლიტიკური მეცნიერებების ლექტორი, პროფესორი.ნენო გაბელიარომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტის პოლიტიკური მეცნიერებების დოქტორი,  მკვლევარი სამხრეთ კავკასიის კონფლიქტებში.

აღნიშნული პროფესორების მონაწილეობით სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის 16-18 მაისს ჩატარდება საგაზაფხულო სკოლა თემაზე: „საერთაშორისო ურთიერთობები, მმართველობა და საზოგადოება“.

სკოლა გახსნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ, როგორც მან აღნიშნა:  ფაკულტეტისთვის პრიორიტეტს წარმოადგენს  სტუდენტებისთვის უცხოელი პროფესორების გაცნობა და მათი გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარების საფუძველზე სტუდენტთა თვალსაწიერის გაღრმავება.

რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტის პოლიტიკური მეცნიერებების დოქტორმა  ნენო გაბელიამ სკოლის მსმენელებს გააცნო საკუთარი მოხსენება თემაზე: „„Global conflicts and South Caucasus“, რომის ლინქ ქამფუს უნივერსიტეტის პროფესორმა გაბრიელ ნატალიციამ ისაუბრა თემაზე: Gabriel Natalizia ,,The International Stance of Russia. Restoring the great power ასევე, სტუ-ს ასოცირებულამ პროფესორმა გიორგი კალანდაძემ განიხილა თემა: ,, Peculiarities of Information Wars “. აღსანიშნავია რომ საგაზაფხულო სკოლა   ჩატარდა ინგლისურ ენაზე და მას ფაკულტეტის 40-მდე სტუდენტი ესწრებოდა, რომელიც ღია კონკურსის საფუძველზე შეირჩა.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply