კახა კუკავას საჯარო ლექცია

2018 წლის 8 ივნისს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით კახა კუკავამ  საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში ჩაატარა საჯარო ლექცია თემაზე: „სისტემის ცვლილება საქართველოში (სასამართლო და საარჩევნო რეფორმა)”             

საჯარო ლექცია გახსნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ, რომელმაც სტუდენტებს წარუდგინა სტუმარი, რომლისგანაც მოისმენდნენ სამართლებრივ შეფასებას სასამართლო და საარჩევნო რეფორმასთან დაკავაშირებით.

მოხსენებისას კახა კუკავამ განიხილა  სასამართლო სისტემის ცვლილება საქართველოში, ასევე განმარტა საარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ასპექტი. სტუდენტების დაინტერესება გამოიწვია მოხსნების შედარებითმა ანალიზმა და კონკრეტულმა მაგალითებმა, რომელიც შეეხებოდა საზღვარგარეთის ქვეყნის კანონმდებლობას. აღნიშნულთან მიმართებაში ლექციის ბოლოს გაიმართა დისკუსია.

სტუ-ს აკადემიური საბჭოს წევრმა, პროფესორმა ნინო ნიშნიანიძემ მოწვეულ სტუმარს დაათვალიერებინა ფაკულტეტზე არსებული საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას სახელობის აუდიტორია.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply