სტუდენტური კონფერენცია : „საჯარო სამსახური საქართველოში: სინამდვილე და გამოწვევები“

 2018 წლის 17 ივლისს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საჯარო სამართლის აკადემიური დეპარტამენტის ორგანიზებით გაიმართა სტუდენტური კონფერენცია თემაზე:საჯარო სამსახური საქართველოში: სინამდვილე და გამოწვევები

კონფერენცია გახსნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საჯარო სამართლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, პროფესორმა მარიამ ჯიქიამ.

კონფერენციაზე წარსადგენი მოხსენებები თემატურად  მოიცავდშემდეგ საკითხებს: საჯარო სამსახურში მიღების წესი; საჯარო სამსახურში სამუშაოს შეფასების მეთოდები და სისტემები; ანაზღაურების სისტემა საჯარო სამსახურში; მამხილებლის ინსტიტუტი; სამოხელეო დავის განხორციელების სპეციფიკა და სამართლებრივი პრობლემები; საჯარო მოხელის დისციპლინარული პასუხისმგებლობის თავისებურებანი.

კონფერენციაში მონაწილეობდნენ როგორც სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტები ასევე, საქართველოს სხვა უმაღლესი სასწავლებლის წარმომადგენლები.

მომხსენებლებმა წარმოადგინეს შემდეგი თემები: საჯარო სამსახურში მიღების წესი და პროცედურები, მამხილებლის ინსტიტუტის მნიშვნელობა საჯარო სამსახურში, მოსამართლის დისციპლინური დევნა-სასამართლოზე ზეწოლა თუ ლეგიტიმური პასუხისმგებლობა, მამხილებლის ინსტიტუტის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, საჯარო სამსახურის რეფორმა საქართველოში და სხვა.

 

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply