ლაბორატორიები

შეიქმნა დიპლომატიური ოსტატობის სასწავლო-პრაქტიკული ლაბორატორია

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე სტუ-ს რექტორის გადაწყვეტილებით  საერთაშორისო ურთიერთობების აკადემიური დეპარტამენტთან შეიქმნა "დიპლომატიური ოსტატობის სასწავლო-პრაქტიკული ლაბორატორია"

 

შეიქმნა სანოტარო ლაბორატორია

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე სტუ-ს რექტორის გადაწყვეტილებით  საერთაშორისო ურთიერთობების აკადემიური დეპარტამენტთან შეიქმნა "სანოტარო ლაბორატორია".

 

განახლდა საჯარო სამართლის ლაბორატორია

 

 

საჯარო სამართლის ლაბორატორია

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე 2016 წლიდან ფუნქციონირებს საჯარო სამართლის ლაბორატორია. ლაბორატორიის მიზანი სამეცნიერო კვლევების და საგანმანათლებლო პროგრამების პოტენციალის  მნიშვნელობის გაზრდა, აგრეთვე კონსტიტუციური სამართლის მეცნიერებაში ჩართული და დაინტერესებული სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის სამეცნიერო საქმიანობაში მონაწილეობის ხელშეწყობაა.

საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში ექსპოზიციის სახით წარმოდგენილია მსოფლიოს ოცდაათზე მეტი ქვეყნის სახელმწიფო სიმბოლიკა, პირველი და უძველესი კონსტიტუციების რეპროდუქციები, ქართული და უცხოური ლიტერატურა, კონსტიტუციასა და კანონშემოქმედებაზე. რაც დიდ ინტერესს და მოწონებას იმსახურებს სტუმრებში და სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დიდ სიამაყეს წარმოადგენს.

ლაბორატორიას ხელმძღვანელობს ცნობილი კონსტიტუციონალისტი,  პროფესორ - ემერიტუსი ავთანდილ დემეტრაშვილი, იგი 1995 წლის 29 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დაინიშნა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად, ხოლო 1996-2001 წლებში იყო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, 2001-2004 წლებში საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით 
დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად, მინიჭებული აქვს იუსტიციის სახელმწიფო მრჩეველის სპეციალური წოდება,  2009 წლის 8 ივნისის საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით დაინიშნა სახელმწიფო საკონსიტიტუციო კომისიის თავმჯდომარედ, აგრეთვე  2016 წელს იყო სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი,  მასთან ერთად პროექტის განხილვაში აქტიურად მუშაობდა ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ჟვანია.

სწორედ მათი ორგანიზებით საკონსტიტუციო პროექტის განხილვა, საჯარო სამართლის ლაბორატორიაშიც გაიმართა მასში მონაწილეობდნენ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის  წევრები კერძოდ, საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, სამართლის დოქტორი, პროფესორი გიორგი კახიანი და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე.

დაარსების დღიდან საჯარო სამართლის ლაბორატორია ფაკულტეტის სტუდენტებთან და პროფესურასთან ერთად ამზადებს  პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტის საქართველოს კონსტიტუციასთან შესაბამისობის თაობაზე დასკვნებს, რაც სტუდენტებისთვის დიდი გამოცდილებაა.  

საჯარო სამართლის  ლაბორატორიის კომფორტულ გარემოში ტარდება სტუდენტთა აკადემიური მეცადინეობები, სამეცნიერო კონფერენციები და შეხვედრები  გამოჩენილ და სახელმწიფო მოღვაწეებთან.

ლაბორატორიის ფარგლებში მომზადებულია გამოსაქვეყნებლად (გამოქვეყნდება 2016-2017 წლის კონსტიტუციური რეფორმის დასრულების შემდეგ) ორი წიგნი; „საქართველოს კონსტიტუციური ქრონიკები (1918-2017) - წიგნი მეორე დამოუკიდებლობის მოპოვება, აღდგენა, ლეგალიზება, სახელმწიფო ჰერალდიკა კონსტიტუციები და ქვაზიკონსტიტუციური აქტები“;„საქართველოს კონსტიტუციური ქრონიკები (1918-2017)- წიგნი მესამე არჩევნები და რეფერენდუმი, ადგილობრივი თვითმმართველობა“;

 სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ ირაკლი გაბისონიას ხელმძღვანელობით მზადდება  გამოსაქვეყნებლად ფაკულტეტის დაარსების ორი წლისთავისადმი მიძღვნილი „დიდი იურიდიული ლექსიკონი“.

 

 

საჯარო სამართლის ლაბორატორიის დებულება

 

 

სამართლის დეპარტამენტის კრიმინალისტიკის ლაბორატორია

            სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე არსებული სასწავლო კრიმინალისტიკის ლაბორატორია  ღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით და ემსახურება სტუდენტებისათვის პროფესიული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისა და სწავლების პროცეს. ამავე ლაბორატორიაში ხორციელდება პროფესიული სწავლების 4 საფეხურიანი პროგრამა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის კრიმინალისტიკი ლაბორატორია არის პრეცედენტი სასწავლო ბაზაზე არსებული ლაბორატორიის სახით და გარანტი იმასა, რომ ფაკულტეტი მოამზადებს და საზოგადოებას წარუდგენს პროფესიონალ კადრებს.

კრიმინალისტიკის ლაბორატორია,   ჩამოყალიბების დღიდან ხელმძღვანელობდნენ  პროფესორები ირაკლი გაბისონია და ჯემალ გახოკიძე, ხოლო პროფესორ ირაკლი გაბისონიას დეკანის თანამდებობაზე არჩევის შემდეგ კრიმინალისტიკის ლაბორატორიას პროფესორი ჯემალ გახოკიძე უდგას სათავეში. 

კრიმინალისტიკის ლაბორატორიის დებულება

        

Download (DOCX, 17KB)

სამართლის დეპარტამენტის კრიმინალისტიკის ცენტრის დებულება

        

სამართლის დეპარტამენტისა და კრიმინალისტიკის ლაბორატორიის პროექტი “ქმედებიდან დანაშაულამდე”

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის, სამართლის დეპარტამენტი კრიმინალისტიკის ლაბორატორიასთან ერთდ ახორციელებს პროექტს "ქმედებიდან დანაშაულამდე". პროექტი წარმოადგენს მეტად საინტერესო იმიტირებულ პროცესს რომელშიც მოცულია მთელი პროცესი დანაშაულის ჩადენიდან დამნაშავის პოვნა - გასამართლებამდე. პროექტში მონაწილეობენ დეპარტამენტის ყველა მიმართულების სტუდენტები და  კრიმინალისტები, ხორციელდება ვიდეო გადაღება და თავისი არსით დასრულებული პროექტი წარმოადგენს ძალიან საინტერესო, შემეცნებით მოკლემეტრაჟიან ფილმს.

კრიმინალისტიკის ლაბორატორიამ ტექნიკური საშუალებების პრეზენტაცია მოაწყო

სამართლისა და საერთაშორსო ურთიერთობების ფაკულტეტზე არსებულმა კრიმინოლოგიის ლაბორატორიამ, მათ ბაზაზე არსებული ტექნიკური საშუალებების პრეზენტაცია მოაწყო. პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი იყო ყველა ის ტექნიკური თუ ქიმიური საშუალებები, რომელთა დახმარებითაც ლაბორატორიის სტუდენტები ეუფლებიან პრაქტიკულ ცოდნასა და გამოცდილებას. ღონისძიება მნიშვნელოვანი იყო  ყველა იმ სტუდენტისა და დაინტერესებული პირისათვის, რომლებიც მომავალში გეგმავენ ამ პროფესიის ათვისებას. 

კრიმინალისტიკის ლაბორატორია საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ გამოფენაზე

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტმა დამოუკიდებლობის დღისთვის მიძღვნილ გამოფენაზე, გაიტანა კრიმინალისტიკის ლაბორატორიაში არსებული ტექნიკა, რომლებსაც ლაბორატორიის სტუდენტები და თანამშრომლები წარუდგენდნენ საზოგადოებას. მოქალაქეების წასახალისებლად, მსურველებს კრიმინალისტების დახმარებით შეეძლოთ საკუთარი თითის ანაბეჭდების ამოაღება სამახსოვროდ. გამოფენაზე საკმაოდ დიდი მოწონება დაიმსახურა ჩვენმა ლაბორატორიამ რაც გაზრდის დაინტერესებას ახალგაზრდებში. 

ქ. თბილისის მერი დავით ნარმანია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებს და სტუდენტებს შეხვდა

თბილისის მერი დავით ნარმანია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში პროფესორ-მასწავლებლებს და სტუდენტებს შეხვდა. შეხვედრის თემა ეხებოდა ქალაქში მიმდინარე აქტუალური საკითხებს - ტრანსპორტი, არქიტექტურა, მშენებლობა, ენერგეტიკა, სოციალური საკითხების სამართლებრივი რეგულირება. დედაქალაქის მერმა მოუსმინა პროფესორ-მასწავლებლების და სტუდენტების მოსაზრებებს, წინადადებებს. ასევე, უპასუხა აუდიტორიის შეკითხვებს.

მერთან შეხვედრას ესწრებოდნენ სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის, სამშენებლო ფაკულტეტების წარმომადგენლები.

სტუ-ში სტუმრობისას თბილისის მერმა, დაათვალიერა კრიმინალისტიკურ ლაბორატორია და იმიტირებული სასამართლო პროცესის დარბაზი, გაეცნო სამართლის კლინიკის და უფასო იურიდიული კონსულტაციის მუშაობის სპეციფიკას.

კრიმინალისტიკის ლაბორატორიას ლიტველი სამართალმცოდნეები ეწვივნენ

საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ბაზაზე არსებულ კრიმინალისტიკის ლაბორატორიას ეწვივნენ ლიტველი სამართალმცოდნეები. კრიმინალისტიკის ლაბორატორიის სტუდენტებმა სტუმრებს წარმოუდგინეს ქიმიური და ტექნიკური საშუალებები და ჩაატარეს პრაქტიკულ-ლაბორატორიული კვლევები. ლიტველი სტუმრები აღფრთოვანებულები დარჩნენ და ერთხმად აღნიშნეს, რომ მსგავსი ლაბორატორია უნივერსიტეტის ბაზაზე მართლაც რომ ძალია დაეხმარება სტუდენტებს შეიძინონ თეორიულ ცოდნასთან ერთად პრაქტიკული უნარ-ჩვევები.