მარიამ ჯიქია ქ. დუბროვნიკში გამართულ კონფერენციაზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორმა მარიამ ჯიქიამ მოიპოვა მოკლევადიანი სამეცნიერო გრანტი, რომლის ფარგლებშიც მიწვეულ იქნა ხორვატიაში, ქ. დუბროვნიკში 2018 წლის 2-8 სექტემბერს ჩატარებულ კონფერენციაზე თემაზე: – „ადამიანის უფლებები“. მარიამ ჯიქიას მიერ კონფერენციაზე წარდგენილ იქნა თემა „ადამიანის უფლებათა  დაცვის რეგიონული მექანიზმების ეფექტურობა“.  კონფერენციაში მონაწილეობდნენ გერმანელი, ხორვატი და ესპანელი პროფესორები, რომელთა თემები განხილული იყო ადამიანის უფლებების ფილოსოფიურ, პოლიტიკურ და სამართლებრივ ჭრილში.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply