მოსამართლე დავით ნარიმანიშვილის საჯარო ლექცია

 2018 წლის  9 ივნისს რაიონული  სასამართლოს თავმჯდომარე დავით ნარიმანიშვილმა  საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში  წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე: სასამართლო რეფორმა და სამართალწარმოება“. 

საჯარო ლექცია გახსნა სტუს- საზოგადეობასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, ჟურნალისტმა და იურისტმა დარეჯან მეფარიშვილმა, რომელამც წარადგინა სტუმარი

საჯარო ლექციაზე მოსამართლემ ისაუბრა ისეთ საკითხებზე როგორიცაა: სასამართლო რეფორმა, ყურადღება გაამახვილა სამართალწარმოების ასპექტებზე და ხაზი გაუსვა მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის თვისობრივ მახასიათებლებს.

შეხვედრა ინტერაქტიულ რეჟიმში წარიმართა და სტუდენტებმა აქტიურად დასვეს შეკითხვები სასამართლო სისტემასთან მიმართებაში.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply