პროფესორ ამირან ზენაიშვილის საჯარო ლექცია

2018 წლის 27 ივნისს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მოწვევით საქართველოს ენერგეტიკის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარემ, პროფესორმა ამირან ზენაიშვილმა წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე: „შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის გასაჩივრების პრაქტიკა“ საჯარო ლექცია გახსნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ, რომელმაც წარადგინა სტუმარი. პროფესორმა ამირან ზენაიშვილმა ისაუბრა შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ არსებულ სასამართლო პრაქტიკაზე, განმარტა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვტილებანი, მოიშველია საზღვარგარეთ დამკვიდრებული თეორიული და პრაქტიკული მონაცემები და აქტიურად უპასუხა სტუდენტთა შეკითხვებს. შეხვედრა შეაჯამა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის კერძო სამართლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, პროფესორმა ციალა გლოველმა.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply