პროფესორ ვალტერ იეშკეს საჯარო ლექცია

2017 წლის 14 ნოემბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით გერმანელმა პროფესორმა ვალტერ იეშკემ ჩაატარა საჯარო ლექცია.

ვალტერ იეშკე,  გახლავთ კლასიკური გერმანული ფილოსოფიის უბადლო სპეციალისტი, ის ხელმძღვანელობს ჰეგელის აკადემიის გამოცემას, ასევე ჰეგელის არქივს გერმანიაში ბოხუმის რურის უნივერსიტეტში. პროფესორ ვალტერ იეშკემ დაამთავრა ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი  ფილოსოფიისა და რელიგიური ისტორიის დარგში. დასაფასებელია მისი სამეცნიერო მოღვაწეობა  გამოცემული აქვს არაერთი ღირებული ფილოსოფიური ნაშრომი, რომელიც ცნობილია მთელ მსოფლიოში, მათ შორისაა, სახელმძღვანელო „კლასიკური გერმანული ფილოსოფია ჰეგელისგან“. 2014 წელს იგი არჩეულ იქნა ჩრდილოეთ Rhine-Westphalian მეცნიერებათა აკადემიის წევრად.

შეხვედრას ესწრებოდნენ როგორც სამართლის ასევე საერთაშორისო ურთიერთობების და ფილოსოფიით დაინტერესებული სტუდენტები.

პროფესორ ვალტერ იეშკემ განიხილა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხებ ი როგორიცაა კანტისეული სიზუსტე, ბუნებითი სამართალი, ზნეობრიობის ფორმები და კრიტერიუმები, ბუნებითი მდგომარეობა, სამოქალაქო საზოგადოების უფლებები და ღირებულებები. განმარტა კანტის ზნეობის მეტაფიზიკური საფუძვლები და ისაუბრა თავისუფალი ნების გამოვლინებსი თანამედროვე ფორმებზე.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply