პროფესორ მაია ყიფიანისა და ასოცირებული პროფესორის ემილია ალავერდოვას ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მხარდაჭერითა და დაფინანსებით პროფესორი მაია ყიფიანი და ასოცირებული პროფესორი ემილია ალავერდოვი 2018 წლის 29 მარტიდან 7 აპრილამდე იმყოფებოდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ქალაქ სან ფრანცისკოში, სადაც მონაწილეობა მიიღეს  სან ფრანცისკოს უნივერსიტეტში  გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე ,,ფემინიზმი, განათლება, პოლიტიკა“.  აღნიშნული ვიზიტი განხორციელდა ფაკულტეტზე  არსებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის ,,გენდერული თანასწორობა და დისკრიმინაცია: პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტები“ ფარგლებში. პროფესორებმა კონფერენციაზე წარადგინეს  ორი  მოხსენება ,,გენდერული ასპექტი ქართულ პოლიტიკაში“ და ,,გენდერული თანასწორობის საკითხი ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში“. აღსანიშნავია, რომ კონფერენციაზე პოსტაბჭოთა სივრციდან მხოლოდ ჩვენი ფაკულტეტის პროფესორები იყვნენ წარმოდგენილნი, მოხსენების შემდგომ გაიმართა დისკუსია, პრეზენტატორებს დაუსვეს შეკითხვები და პროფესორებს გადაეცათ სერტიფიკატები.

ხაზგასასმელია, რომ კონფერენციის კოორდინატორმა პროფესორმა პოლიტიკის მეცნიერებებში ელისაბედ ჯეი ფრიდმანმა, ნება დართო  პროფესორებს მათთვის საინტერესო სამეცნიერო სტატიები თარგმნონ ქართულ ენაზე და გამოსცენ.

პროფესორი მაია ყიფიანი და ასოცირებული პროფესორი ემილია ალავერდოვი  აშშ-იში ვიზიტის ფარგლებში აგრეთვე, იმყოფებოდნენ ქალაქ ნიუ იორკში გაერთიანებული ერების ცენტრალურ ოფისში ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისადმი მიძღვნილ გამოფენაზე ,,ქალების ჩართულობა სოფლის მეურნეობაში“.

ფაკულტეტზე მიმდინარე კვლევითი პროექტის ,,გენდერული თანასწორობა და დისკრიმინაცია: პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტები“, სრულყოფილად შესრულებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო უახლესი კვლევების შედეგებისა და სამეცნიერო ნაშრომების შესწავლა-გადამუშავება, რომლის საშუალება პროფესორებს კონფერენციაში მონაწილეობის საფუძველზე მიეცათ.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply