პროფესორ ჯემალ ჯანაშიას კვლევა საქართველოს პარლამენტში.

საქართველოს პარლამენტის კვლევითი დეპარტამენტის საქმიანობის განხილვის მიზნით თბილისში, საქართველოს პარლამენტის ძველ შენობაში გაიმართა შეხვედრა კვლევითი ნაშრომის „ნარკოტიკების მოხმარებაზე სასჯელი საზღვარგარეთის ქვეყნებში (ევროპის კანონმდებლობის მიხედვით)“ შეფასებასთან დაკავშირებით.
აღნიშნული მიზნით შეხვედრას ესწრებოდნენ მოწვეული ექსპერტები, რომლებმაც წამოაყენეს საკუთარი მოსაზრებები და შეხედულებები.
სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სისხლის სამართლის აკადემიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა პროფესორ ჯემალ ჯანაშიამ კვლევის შეფასების მიზნით წარმოადგინა მოხსენება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.
ჩვენმა პროფესორმა წარმოადგინა ნარკოგანვითარების და ნარკოლოგიური სერვისების განვითარების ტენდენცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების მიხედვით, მათ შორის, პორტუგალია, შვედეთი, საფრანგეთი, საბერძნეთი, ფინეთი, დიდ ბრიტანეთი.
შეხვედრა დისკუსიისა და კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. გამოითქვა კრიტიკული მოსაზრებები და შეფასებები.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply