პროფ. გიორგი გორაძე ვიშეგარდის სამართლის სკოლების კონფერენციაში მონაწილეობდა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა გიორგი გორაძემ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო  ურთიერთობების ფაკულტეტის  სახელით მონაწილეობა მიიღო ვიშეგრადის ქვეყნების სამართლის სკოლების პირველ კონფერენციაში, რომელიც გაიმართა მიმდინარე წლის 31 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით ქ. ბუდაპეშტში, უნგრეთი. კონფერენცია ორგანიზებული იყო პეტერ პაზმანის კათოლიკური უნივერსიტეტის მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. გიორგი გორაძემ გააკეთა მოხსენება თემაზე: „ხელისუფლების დანაწილება საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მიხედვით – პრობლემები და პერსპექტივები“

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply