ფაკულტეტის საბჭოს მორიგი სხდომა გაიმართა

2018 წლის 13 თებერვალს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საბჭოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ირაკლი გაბისონია უძღვებოდა.

ფაკულტეტის საბჭომ დაამტკიცა ახალი პროექტების დაფინანსება, კერძოდ:

  1. პროექტი „დანაშაულიდან სასჯელამდე“, რომლის ფარგლებში სტუდენტები შეიძენენ პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს,
  2. პროექტი „ჯანდაცვის სამართალი“, რომელიც შედგება ორი ნაწილისაგან, სახელმძღვანელოების, მონოგრაფიების, სილაბუსებისა შექმნის, პრაქტიკული ტრენინგების ჩატარებით და სასწავლო პროგრამის შემუშავებით.
  3. პროექტი „გენდერული თანასწორობა და დისკრიმინაცია: პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტები“, რომლის ფარგლებში ჩატარდება კვლევა გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში.
  4. პროექტი „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების სამართალი“, რომლის რეზულტატი გამოიხატება სახელმძღვანელოს შექმნაში.

საბჭომ მეორე საკითხად იმსჯელა ბიუჯეტის ცვლილებაზე, რომელიც გამოწვეული იყო დაწესებული სამეცნიერო ჯილდოების გადაცემით.

საბჭომ ასევე განიხილა ფაკულტეტის მენეჯერის მიერ წარმოდგენილი სტუდენტთა განცხადებები, რომლის თანახმადაც, სოციალური პროექტის ფარგლებში სტუდენტები ითხოვდნენ სწავლის საფასურის ნაწილობრივ  დაფინანსებას.

აგრეთვე, მოისმინეს სტუ-ს კანცლერის, პროფესორ ქეთი ქოქრაშვილის ინფორმაცია სტუ-ს სამოქმედო გეგმისა და ფინანსური ანგარიშგებისა და კონტროლის დოკუმენტის შექმნის თაობაზე.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply