საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველ კანდიდატებთან გასაუბრება ჩატარდა  

 

 2018 წლის 5 მარტს  სტუ სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის  საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველი კანდიდატებისათვის გასაუბრება გაიმართა სტუ რექტორის აკადემიკოს არჩილ ფრანგიშვილის ბრძანებით შეიქმნა საფაკულტეტო დროებითი კომისია, რომელიც დაკომპლექტდა შემდეგნაირად: კომისიის თავმჯდომარეპროფესორი ირაკლი გაბისონია; პროფესორი ჯემალ გაბელია, პროფესორი იგორ კვესელავა, და პროფესორი მაია ყიფიანი.  

თითოეული კანდიდატი კომისიის წინაშე წარსდგა საკუთარი ბიოგრაფიული მონაცემებით, მათ დეტალურად გააცნეს სამომავლოდ მათ მიერ განსახილველი თემის მნიშვნელოვანი ასპექტები, აღნიშნულთან დაკავშირებით კომისიის წევრებმა გამოთქვეს საკუთარი შეხედულებები, დაუსვეს კითხვები კანდიდატებს და მოისმინეს მათგან წინადადებები. კომისიის წევრებმა მიმოიხილეს კანდიდატის მიერ გამოვლენილი უნარჩვევები, შეაფასეს ისინი და წარმატებები უსურვეს ყოველივე მათგანს.

გასაუბრების წინასწარი შედეგები გამოცხადდება 6 მარტს.

სტუ სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ირაკლი გაბისონია უსურვებს წარმატებებს კანდიდატებს, ხოლო დოქტორანტურაზე ჩარიცხულ პირებს  ნაყოფიერ სამეცნიერო საქმიანობას ფაკულტეტის პროფესორმასწავლებლებთან ერთად.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply