საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე „ფუნდამენტური უფლებები და ევროპული ინტეგრაცია საქართველოს პერსპექტივა”

2018  წლის 22- 24 იანვარს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით ბასკეთის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით გაიმართება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე „ფუნდამენტური უფლებები და ევროპული ინტეგრაცია საქართველოს პერსპექტივა

კონფერენციაზე დარეგისტრირება უფასოა. დაინტერესებულმა მონაწილეებმა უნდა გააგზავნონ ელ.ფოსტის სრული სახელი, ორგანიზაცია და საკონტაქტო ინფორმაცია, 2019 წლის 15 იანვრამდე შემდეგ მისამართზე:

david.ruano@ehu.eus ან nikolozphiphia@yahoo.com

საჭირო დოკუმენტების ჩამონათვალი:

 რეზიუმეს წარდგენის პროცედურები და წესები

თემის სახელწოდება (მაქსიმუმ 15 სიტყვა), ავტორის ან თანაავტორების სრული სახელი და გვარი.

– ევროკავშირის ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების ქარტიას და / ან ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციასთან კავშირის/იდენტიფიკაციის მითითება

5 საკვანძო სიტყვა.

მაქსიმალური 500 სიტყვის რეზიუმეს წარდგენა.

რეზიუმეს პრეზენტაციის ბოლო ვადაა 2018 წლის 30 დეკემბერი.

რეზიუმე უნდა გაიგზავნოს david.ruano@ehu.eus ან nikolozphiphia@yahoo.com და შეიძლება გაიცეს ფრანგულ, ქართულ ან ესპანურ ენებზე, იმ პირობით, რომ ინგლისურ ენაზე თარგმანი არის ინკორპორირებული.

მომხსენებლები ინფორმირებული იქნება მათი რეზიუმეების მიღების შესახებ არაუგვიანეს 2018 წლის 10 იანვრის.

 

სრული დოკუმენტები და ზოგადი სახელმძღვანელო პრინციპები

სტატიის წარდგენის საბოლოო ვადაა 2019 წლის 15 თებერვალი.

სტატიის უნდა გაიგზავნოს david.ruano@ehu.eus ან nikolozphiphia@yahoo.com

– სტატია უნდა იყოს ორიგინალური ნაშრომი, არ უნდა იყოს გამოაქვეყნებული  არც სრული არც შემოკლებული ფორმით.

ყოველ მომხსენებელს აქვს პრეზენტაციისთვის მკაცრად განსაზღვრული 10 წუთი. შესაძლებელია საუბარი სკაიპის საშუალებით.

მოხსენება შეიძლება ქართულ, ინგლისურ, ფრანგულ, ან ესპანურ ენაზ. თარჯიმანი უზრუნველყოფილი იქნება

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply