სოციალური პროექტი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ 2017 წლის 5 ივნისს ფაკულტეტის საბჭოს მიმართა შუამდგომლობით ფინანსური პრობლემების მქონე სტუდენტთა დაფინანსების შესახებ. მან ხაზი გაუსვა სოციალური პროექტის მნიშვნელობას და სთხოვა ფაკულტეტის საბჭოს გამოიჩინოს კეთილი ნება და უზრუნველყონ ფინანსური და ოჯახური პრობლემების მქონე სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გარკვეული ოდენობით დაფინანსება.
ფაკულტეტის საბჭომ დაფინანსებასთან დაკავშირებით ერთხმად დაუჭირა მხარი აღნიშნულ წინადადებას და გამოთქვა მზადყოფნა მსგავსი სოციალური პროექტების დაფინანსებასთან დაკავშირებით.
პირველ ეტაპზე დაფინანსდა 26 სტუდენტი, რომელთაც არ შეეძლოთ მძიმე ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო სწავლის საფასურის გადახდა, თანხის ჯამურმა ოდენობამ შეადგინა 16100 ლარი.
დეკანის შუამდგომლობითა და მხარდაჭერით სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტმა მსგავსი დახმარება სტუდენტებს პირველად გაუწია. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი სოციალური პროექტები სამომავლოდაც დაფინანსდება.
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ ირაკლი გაბისონიას პრიორიტეტს წარმოადგენს ისეთი სტუდენტების მხარდაჭერა, რომლებიც გამოირჩევიან წარჩინებული სწავლით. თუმცა, მძიმე ფინანსური მდგომარეობის გამო არ შეუძლიათ სწავლის საფასურის გადახდა.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply