სამართლის სპეციალობის მესამე კურსელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

დაიწყო სპეციალობის მოდულის/მიმართულების არჩევა.ბლანკის შესავსებად, გთხოვთ მიაკითხოთ სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილებას. 905 ა ოთახი. 11სთ-დან 6საათამდე

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply