სტუდენტთა საყურადღებოდ!

 სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის დასკვნითი გამოცდები ჩატარდება  2019 წლის 18 თებერვლიდან 2 მარტის ჩათვლით, ხოლო დამატებითი გამოცდები 2019 წლის 4 მარტიდან 9 მარტის ჩართვლით.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply