სოფო ვერძეულის საჯარო ლექცია

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის კლინიკის ორგანიზებით 2018 წლის 28 ივნისს ფაკულტეტის ბიბლიოთეკაში ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორმა სოფო ვერძეულმა წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე: „ნარკოპოლიტიკა საქართველოში“ საჯარო ლექცია გახსნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ. სოფო ვერძეულმა ისაუბრა საქართველოში ნარკოვითარებასთან დაკავშირებულ სიტუაციაზე, განმარტა ორგანიზაციის როლი ნარკომანიასთან ბრძოლის შემთხვევებში და ისაუბრა კონსტიტუციური უფლებების დარღვევებზე. ასევე, უპასუხა სტუდენტთა შეკითხვებს ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით. შეხვედრა შეაჯამა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის კლინიკის ხელმძღცანელმა მაკა აბულაძემ.

 

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply