სტუდენტების შემეცნებითი ვიზიტი  პოლიციის აკადემიაში  

 

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ასოცირებული-პროფესორის ნინო გოგნიაშვილის ორგანიზებით მესამე კურსის სტუდენტები სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში შემეცნებითი ვიზიტით იმყოფებოდნენ.

შსს-ს აკადემიის წარმომადგენლებმა სტუდენტებს საკუთარი პროფესიული გამოცდილება გაუზიარეს და ყურადღება გაამახვილეს მათთვის საინტერესო საკითხებზე, კერძოდ, შსს-ს აკადემიაში არსებული სწავლების მეთოდოლოგიასა და პოლიციის უწყებებში კადრების მიღების პროცედურებზე.

აკადემიაში ვიზიტისას სტუდენტები პოლიციელთა მომზადების მეთოდიკასა და ძირითად პრინციპებს გაეცნენ და მოისმინეს მათთვის საინტერესო საკითხები.

სტუდენტებმა დაათვალიერეს  აკადემიის ინფრასტრუქტურა, სასწავლო და ფიზიკური მომზადების ოთახები, იმიტირებული სასამართლო დარბაზი, იმიტირებული სასაზღვრო გამშვები პუნქტი, რეალური და იმიტირებული ტირები .

სტუდენტების ვიზიტი გაცნობითი ხასიათის იყო და მიზნად ისახავდა  პოლიცის აკადემიის საქმიანობის ადგილზე გაცნობას და სამართლებრივი კულტურის ამაღლებას

 

 

 

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply