სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!
‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
სტუდენტებს, რომლებსაც არ აქვთ პირველი სემესტრის სწავლის საფასური (1125ლარი) სრულად დაფარული შეუჩერდებათ სტუდენტის სტატუსი, შესაბამისად, არ დაიშვებიან დასკვნით გამოცდებზე.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply