სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) არჩევნები

სტუ-ს  წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) ვაკანტურ ადგილებზე  დარჩენილი უფლებამოსილების ვადით  ასარჩევ წევრთა არჩევნები დაინიშნა 2017 წლის 14 ნოემბერს.

სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ყველა სტუდენტს, მათ შორის დოქტორანტსაც.

კანდიდატთა  რეგისტრაცია დაიწყო 2017 წლის 1 ნოემბერს და დამთავრდება 7 ნოემბერს.

რეგისტრაციისთვის მიმართეთ საარჩევნო კომისიის მდივან ქალბატონ მაია ყიფიანს, ოთახი 913ა.

 

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply