სწავლის გადადების შესახებ

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტროს რეკომენდაციების გათვალისწინებით, საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება, უმაღლესი განათლების ყველა საფეხურისა და პროფესიული პროგრამების სტუდენტებისათვის სასწავლო პროცესის შეჩერების შესახებ.
უნივერსიტეტში სწავლა 2020 წლის 2 მარტიდან შეჩერდება და 2020 წლის 16 მარტიდან განახლდება.
ამასთან, უნივერსიტეტის შესაბამის სამსახურებს დაევალათ სასწავლო კორპუსებისა და შენობა-ნაგებობების დეზინფექციის უზრუნველსაყოფად სათანადო ღონისძიებების გატარება.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply