შეხვედრა რიგის უნივერსიტეტის წარმომადგენელთან

🔺️🔺️🔺️2019 წლის 29 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით შედგა შეხვედრა რიგის უნივერსიტეტის წარმომადგენელთან იზე არკლინასთან ტექნოლოგიური სამართლის გაცვლით პროგრამასთან დაკავშირებით .
📜შეხვედრის ფარგლებში განხილულ იქნა ერთობლივად განხორციელებადი საქმიანობის სხვადასხვა ასპექტები, მათ შორის, განისაზღვრა სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის სფერო და დაიგეგმა სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ჩართვა ტექნოლოგიური სამართლის შესაბამის გაცვლით პროგრამებში.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply