ჩვენმა სტუდენტებმა ნაფიც მსაჯულთა როლი მოირგეს

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ პროექტში „ნაფიც მსაჯულები სასამართლო პროცესისთვის“, სადაც არჩეული იქნა ჩვენი სამი სტუდენტი  ანა ტაკაშვილი, მანანა სალთხუციშვილი და თათია ხაჭვანი.

პროექტი ორ ეტაპად განხორციელდა. თავდაპირველად, მონაწილეებს ჩაუტარდათ ტრენინგები საქართველოს მთავარ პროკურატურაში, ხოლო შემდგომ დაესწრნენ  სასამართლო პროცესებს  უზენაეს სასამართლოში. სტუდენტმა მოირგეს ნაფიც მსაჯულთა როლი. პროექტის დასრულებისას მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები.

 

 

 

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply