2020 წლის ჯილდოების გადაცემა

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ ირაკლი გაბისონიას შუამდგომლობითა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ დავით გურგენიძის გადაწყვეტილებით ფაკულტეტზე სამართლის მიმართულებით დაწესებული გურამ ნაჭყებიას სახელობის ჯილდო გადაეცა ღვაწლმოსილ მეცნიერსა და იურისტს, პროფესორ ჯემალ გახოკიძეს და ახალგაზრდა მეცნიერს ვახტანგ ჟვანიას.
‼️‼️საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით დაწესებული ალექსანდრე ჩიკვაიძის სახელობის ჯილდო გადაეცა პროფესორ ედიშერ გვენეტაძესა და ახალგაზრდა მეცნიერს თამარ დარჩიას.
ღვაწლმოსილ პროფესორებს გადაეცემათ ფულადი პრემია – 2000 ლარის ოდენობით, ხოლო ახალგაზრდა მეცნიერებს -1500 ლარის ოდენობით.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply