ეთიკის კომისია

2017 წლის 2 ნოემბერს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საბჭოს მიერ დამტკიცდა   ეთიკის მუდმივმოქმედი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

  1. თემურ ბეჟოშვილი - ასოცირებული პროფესორი (კომისიის თვმჯდომარე);
  2. ჰენრი კუპრაშვილი - პროფესორი;
  3. გია გორაძე - ასოცირებული პროფესორი;
  4. მიხეილ მამნიაშვილი - პროფესორი;
  5. მანანა დარჩაშვილი - პროფესორი (კომისიის მდივანი).
  6. მალხაზ ჩიტაია - ასოცირებული პროფესორი;
  7. თომა ხაბეიშვილი - სტუდენტი, სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარე;

ეთიკის კომიისიის თავმჯდომარე- თეიმურაზ ბეჟოშვილი

სტუდენტის გზამკვლევი

ეთიკის კოდექსი