ეთიკის კომისია

2017 წლის 2 ნოემბერს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საბჭოს მიერ დამტკიცდა   ეთიკის მუდმივმოქმედი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

  1. თემურ ბეჟოშვილი - ასოცირებული პროფესორი (კომისიის თვმჯდომარე);
  2. ჰენრი კუპრაშვილი - პროფესორი;
  3. გია გორაძე - ასოცირებული პროფესორი;
  4. მიხეილ მამნიაშვილი - პროფესორი;
  5. მანანა დარჩაშვილი - პროფესორი (კომისიის მდივანი).
  6. მალხაზ ჩიტაია - ასოცირებული პროფესორი;
  7. თომა ხაბეიშვილი - სტუდენტი, სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარე;

ეთიკის კომიისიის თავმჯდომარე- თეიმურაზ ბეჟოშვილი

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://law.gtu.ge/wp-content/uploads/2017/02/Code_Ethics_codified_2018.pdf&hl=en_US