სამეცნიერო სტუდენტური კონფერენციები

ბასკეთის უნივერსიტეტი- საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

ამერიკის კრიმინოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი- საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

"კრიმინოლოგიის სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშნელობა, მისი ადგილი მეცნიერებათა სისტემაში"

 

Download (PDF, Unknown)

მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია"

სტუდენტური კონფერენცია "ბავშვთა უფლებები და საკონსტიტუციო სამართალწარმოება"

ტრენინგი სტუდენტებისთვის ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი სამშენებლო საქმიანობის განხორციელებაში

ზამთრის სკოლა "ბავშვთა უფლებები და კონსტიტუცია"