თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტსამართლის კვლევითი ინსტიტუტი

თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტსამართლის კვლევითი ინსტიტუტი

კომერციული და კერძო სამართლის კვლევითი ინსტიტუტის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:

 

  1. საინჟინრო სამართალი,
  2. მედია სამართალი
  3. განათლების სამართალი
  4. ჯანდაცვის სამართალი