კონტაქტი

მისამართი : ქ. თბილისი, მ. კოსტავას N 77
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მე-6 კორპუსი, მე-9 სართული, ა-ბ ბლოკი.
 
ფაკულტეტის ტელ: 
https://www.facebook.com/Law.gtu.ge/ 
 Tbilisi,77, Kostava Str. 0175

Georgian Technical University, Building 6 

 
  0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77 
კანცელარია: (+995 32) 2 36 50 93; 65 61 
რექტორის სამდივნო: (+995 32) 2 36 51 52; 64 21 
ცნობათა ბიურო: (+995 32) 2 36 51 53; 61 11 
ფაქსი: (+995 32) 2 36 51 55; 
სტუდენტთა მობილობა: (+995 32) 2 36 54 29;
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები:  (+995 32) 2 36 41 84;
                                                                                (+995 32) 2 36 53 57;
 
e-mail : Law.gtu.ge 

ტელ: 598 332205

სამართლის კლინიკის უფასო იურიდიული კონსულტაცია

სამართლის კლინიკის უფასო იურიდიული კონსულტაციის მსურველები დაგვიკავშირდით ნომერზე

2-36-53-41  (63-73)

სხვადასხვა საკონსულტაციო საკითხები