კულტუროლოგიის კვლევითი ინსტიტუტი

კულტუროლოგიის კვლევით ინსტიტუტის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები

  1. ქართული მენტალობის ლექსიკონი
  2. სასამართლო მჭერმეტყველება
  3. არაბული ეთნო-მენტალობისა და ეთნო-კულტურის კვალი ქართულ სინამდვილეში- პუბლიცისტიკა და სამართლებრივი ანალიზი
  4. სამართლიანობის ფილოსოფია და თანამედროვეობა
  5. მთარგმნელობითი პროექტი- "კანტის პოლიტიკური წერილები"

კულტუროლოგიის კვლევითი ინსტიტუტი დებულება