პარტნიორობა

სტუ-სა და სახელმწიფო მინისტრის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში აპარატს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

2017 წლის 14 ივნისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და სახელმწიფო მინისტრის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში აპარატს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

მემორანდუმი გაფორმდა ერთის მხრივ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორის ლევან კლიმიაშვილის და მეორეს მხრივ სახელმწიფო მინისტრის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიქტორ დოლიძის მიერ.

მემორანდუმის გაფორმების შედეგად სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტებს მიეცემათ საშუალება აქტიურად ჩაერთონ  საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის და  ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრიყოველდღიურ საქმიანობაში. კერძოდ, სტუდენტები გაივლიან პრაქტიკულ კურსს და სტაჟირებას.  მიიღებენ მონაწილეობას თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელებულ  სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში და სხვა. სახელმწიფო მინისტრის აპარატი და  ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი სტუდენტებს უზრუნველყოფს უახლესი საერთაშორისო სამეცნიერო და იურიდიული ლიტერატურით.

სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიქტორ დოლიძემ მადლობა გადაუხადა სტუ-ს თანამშრომლობისათვის, აღნიშნა, რომ იგი მეორედ იმყოფება ტექნიკურ უნივერსიტეტში და აღფრთოვანებულია სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტთა  აქტიურობით. გამოთქვა იმედი, რომ მათი თანამშრომლობა კიდევ უფრო დაახლოვებს საქართველოს ევროპასთან.

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი პროფესორი ირაკლი გაბისონია მოხარულია რომ გაფორმდა მემორანდუმი. ვინაიდან,  მსგავსი თანამშრომლობა ჩვენი ფაკულტეტის სტუდენტებს ანიჭებს დამატებით შესაძლებლობებს აიმაღლონ  უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნა, მიიღონ პრაქტიკულო გამოცდილება და განივითარონ დამატებითი შესაძლებლობები.

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და მაქს პლანკის სახელობის საზღვარგარეთის და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტს შორის გაფორმდა მემორანდუმი

 

2017 წლის 25 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და მაქს პლანკის სახელობის საზღვარგარეთის და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.

სტუ-ს რექტორმა, აკადემიკოსმა არჩილ ფრანგიშვილმა  გამოხატა მადლიერება აღნიშნული თანამშრომლობისათვის და აღნიშნა, რომ გერმანელ და ქართველ მეცნიერთა თანამშრომლობა ეფუძნება 35 წლიან მოღვაწეობას, ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთი რეფორმა განხორციელდა, რაშიც უდიდესი წვლილი მიუძღვის მაქს პლანკის ინსტიტუტის დირექტორს ჰანს იორგ ალბრეხტს.

გერმანულმა მხარემ, კერძოდ კი ჰანს იორგ ალბრეხტმა ყურადღება გაამახვილა ქართველ მეცნიერთანამშრომელთა დამოკიდებულებაზე სამართლისა და სხვა დარგთა შორისი მეცნიერებისადმი, ქართველ მეცნიერებს წარმატება უსურვა და მათი პოტენციალის გამოყენების სათანადო ადგილად მიიჩნია მაქს პლანკის კვლევითი ცენტრი.

მოწვეულმა საპატიო სტუმარმა განათლების და მეცნიერების  მინისტრის მოადგილემ ბატონ თამაზ მარსაგიშვილმა ისაუბრა გერმანელ და ქართველ მეცნიერებს შორის განხორციელებულ არაერთ სამეცნიერო პროექტზე, ასევე, ყურადღება გაამახვილა იმ რეფორმაზე, რომელიც პროფესორ ჰანს იორგ ალბრეხტმა   წლების მანძილზე განახორციელა მეცნიერებაში. ისაუბრა იმ უნიკალურ გამოცდილებაზე, რომელიც არსებობს მაქს პლანკის ინსტიტუტში, კვლევითი ინსტიტუტის როლსა და მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი და იმედოვნა, რომ მათი გამოცდილება იქნება სტუ-ს ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის მისაბაძი.

მემორანდუმის საფუძველზე სტუ-ს სტუდენტებს, მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს, ახალგზარდა მეცნიერებს ექნებათ შესაძლებლობა იმოღვაწონ მაქს პლანკის ინსტიტუტში, აქტიურად ჩაერთონ  კვლევითი ცენტრის საქმიანობაში და თავიანთი კვალი დატოვონ გერმანულ თუ ქართულ იურისპრუდენციაში. თანამშრომლობის შედეგად განხორციელდება ერთობლივი სამეცნიერო პრაქტიკული კვლევითი ღონისძიებები.

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი ირაკლი გაბისონია  მოხარულია, რომ ფაკულტეტის საქმიანობის შედეგად სტუდენტებს მიეცემათ მსგავსი შესაძლებლობა. იგი გულითადად ულოცავს  სტუდენტებს და უსურვებს ამ შესაძლებლობის ღირსეულად გამოყენებას პროფესიული წინსვლისათვის.

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის კლინიკის მიერ გაფორმებული მემორანდუმები