პოლიტიკისა და სამართლის კვლევითი ინსტიტუტი

პოლიტიკისა და სამართლის კვლევითი ინსტიტუტის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები:

  1. საქართველოს ტერიტორიული და სახელმწიფოებრივ-პოლტიიკური მოწყობის, მმართველობის და თვითმმართველობის ასპექტები(ისტორიული და პოლიტიკური და სამართლებრივი ანალიზი)
  2. სახელმწიფო სამართლის თეორია
  3. ბოსნია და ჰერცოგოვინას პოსტკომფლიქტური სახელმწიფო მოწყობა და მართვა და მისი გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში,
  4. სამართლის მეთოდები