პოლიტიკისა და სამართლის კვლევითი ინსტიტუტი

პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, 2006 წლიდან პოლიტოლოგიის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის, ფილოსოფიისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ბაზაზე ჩამოყალიბდა და დღეს იგი ფაკულტეტის შემადგენლობაშია, როგორც პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი იგორ კვესელავა.

Download (DOC, 20KB)