პროგრესი

სარედაქციო კოლეგია

სოციალურ- სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია საერთაშორისო აკადემია
საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “პროგრესი” “პროგრესი”
(ეკონომიკური, იურიდიული, ფილოსოფიური, პოლიტიკური, სოციოლოგიური მეცნიერებები, ოციოლოგიური მეცნიერებები,
სახელმწიფო მართვის მეცნიერება, სახელმწიფო მართვის მეცნიერება, საერთაშორისო ურთიერთობები საერთაშორისო ურთიერთობები საერთაშორისო ურთიერთობების მეცნიერება ს მეცნიერება ს მეცნიერება და ა.შ.) და ა.შ.) და ა.შ.)
რეცენზირებადი და რეფერირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი

ჟურნალი დაფუძნებულია 2000 წელს
სამეცნიერო- სამეცნიერო-სარედაქციო კოლეგია: სარედაქციო კოლეგია: სარედაქციო კოლეგია:

ალფრედ კურატაშვილი (თბილისი, საქართველო) – (თბილისი, საქართველო) –
ჟურნალის დამაარსებელი და მთავარი რედაქტორი, ჟურნალის დამაარსებელი და მთავარი რედაქტორი,

ეკონომიკურ, ფილოსოფიურ და იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი საზოგადოებრივ
მეცნიერებებში, სოციალურ მეცნიერებებში, სოციალურ ეცნიერებებში, სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემიის ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემიის პრეზიდენტი,
პოლიტიკური მენეჯმენტის საერთაშორისო აკადემიის პრეზიდენტი და იურიდიულ მეცნიერებათა დენტი და იურიდიულ მეცნიერებათა
საერთაშორისო აკადემიის პრეზიდენტი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი და იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი და
აშშ პოლიტიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი აშშ პოლიტიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი პოლიტიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ანზორ კურატაშვილი (თბილისი, საქართველო) _ (თბილისი, საქართველო) _ (თბილისი, საქართველო) _
ჟურნალის მთავარი რედაქტორის მოადგილე ჟურნალის მთავარი რედაქტორის მოადგილე

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, სოციალურ- ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო
აკადემიის ვიცე აკადემიის ვიცე -პრეზიდენტი, პრეზიდენტი, პრეზიდენტი, პოლიტიკური მენეჯმენტის ს პოლიტიკური მენეჯმენტის ს პოლიტიკური მენეჯმენტის საერთაშორისო აერთაშორისო აერთაშორისო აკადემიის აკადემიის აკადემიის
ვიცე-პრეზიდენტი, პრეზიდენტი, პრეზიდენტი, იურიდიულ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკად იურიდიულ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემიის აკადემ ემიის აკადემიკოსი, ნიუ-იორკის
მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი
ანზორ აბრალავა (თბილისი, საქართველო) _ ეკონ. მეცნ. დოქტორი, პროფ., აკადემიკოსი
ოლენა ალეინიკოვა ალეინიკოვა (კიევი, უკრაინა) _ სახელმწიფო მართვის მეცნ. დოქტ., პროფ., აკადემიკოსი სახელმწიფო მართვის მეცნ. დოქტ., პროფ., აკადემიკოსი
ვალერი ბაკუმენკო (კიევი, უკრაინა)_ სახელმწიფო მართვის მეცნ. დ სახელმწიფო მართვის მეცნ. დოქტ., პროფ., აკადემიკოსი აკადემიკოსი აკადემიკოსი
ევგენი ბარათაშვილი (თბილისი, საქართველო) _ ეკონ. მეცნ. დოქტორი, პროფ. _ ეკონ. მეცნ. დოქტორი, პროფ., აკადემიკოსი , აკადემიკოსი
მარინა ბილინსკა ბილინსკა (კიევი, უკრაინა) _ სახელმწიფო მართვის მეცნ. დოქტ., პროფ., აკადემიკოსი სახელმწიფო მართვის მეცნ. დოქტ., პროფ., აკადემიკოსი
ლეონიდ ბობრივნიკი (ნიუ-იორკი, აშშ) იორკი, აშშ) _ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი აკადემიკოსი
ირაკლი გაბისონია (თბილისი, საქართველო) (თბილისი, საქართველო) _ იურიდიულ მეცნ. დოქტორი, პროფ. იურიდიულ მეცნ. დოქტორი, პროფ., აკადემიკოსი აკადემიკოსი აკადემიკოსი
ჯემალ გახოკიძე (თბილისი, საქართველო) (თბილისი, საქართველო) _ იურიდ. და პოლიტ. მეცნ. დ პოლიტ. მეცნ. დოქტ., პროფ., აკადემიკოსი , პროფ., აკადემიკოსი , პროფ., აკადემიკოსი
ელენა გრაჩოვა (მოსკოვი, რუსეთი) _ იურიდიულ მეცნ.იერებათა დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკ იურიდიულ მეცნ.იერებათა დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი , აკადემიკოსი
ოლგა იაცენკო (კიევი, უკრაინა) _ ეკონომიკურ მეცნიერებათა _ ეკონომიკურ მეცნიერებათა მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი დოქტორი, პროფესორი დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი აკადემიკოსი
გინდრა კასნაუსკიენე კასნაუსკიენე (ვილნიუსი, ლიტვა) _ ეკონომ (ვილნიუსი, ლიტვა) _ ეკონომ _ ეკონომ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი მეცნ. დოქტორი, პროფესორი მეცნ. დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი აკადემიკოსი
იგორ კვესელავა (თბილისი, საქართველო) _ ისტორიულ მეცნ. დოქტ., მეცნ. დოქტ., მეცნ. დოქტ., პროფესორი, პროფესორი, პროფესორი, აკადემიკოსი აკადემიკოსი აკადემიკოსი
ნიკოლაი კორეცკი (კიევი, უკრაინა) _ სახელმწიფო მართვის მეცნ. დოქტორი, პროფ., აკადემიკოსი
ედუარდკორიცკი კორიცკი (ჰამბურგი, გერმანია) _ ეკონომ (ჰამბურგი, გერმანია) _ ეკონომ _ ეკონომ. მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ., აკადემიკოსი , აკადემიკოსი
იაკობ კოტლიკოვი (ნიუ-იორკი, აშშ) იორკი, აშშ) _ ეკონომ. _ ეკონომ. მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ., აკადემიკოსი , აკადემიკოსი
ვასილ კუიბიდა (კიევი, უკრაინა) _ სახელმწიფო მართვის მეცნ. დოქტორი, პროფ., აკადემიკოსი
დავით კურტანიძე (ნიუ-იორკი, აშშ) _ ეკონომ. მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ., იორკი, აშშ) _ ეკონომ. მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ.,აკადემიკოსი აკადემიკოსი აკადემიკოსი
ნიკოლაი კუჩერიავენკო (ხარკოვი, უკრაინა) _ იურიდიულ მეცნ. დოქტორი, პროფ. იურიდიულ მეცნ. დოქტორი, პროფ., აკადემიკოსი , აკადემიკოსი
ელენა ლენჩუკი (მოსკოვი, რუსეთი) _ ეკონომ. მეცნ.იერებათა დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი
პეტრო ლეონენკო (კიევი, უკრაინა) _ ეკონომ. _ ეკონომ. მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი
სლავომირ პარტიცკი (ლუბლინი, პოლონეთი) _ (ლუბლინი, პოლონეთი) _ სოციოლოგ. სოციოლოგ. სოციოლოგ. მეცნ. დოქტორი, პროფ მეცნ. დოქტორი, პროფ მეცნ. დოქტორი, პროფ., აკადემიკოსი აკადემიკოსი
მიხეილ როკეტლიშვილი (ნიუ-იორკი, აშშ) იორკი, აშშ) იორკი, აშშ) - ეკონომ. მეცნ. დოქტორი, პროფ მეცნ. დოქტორი, პროფ მეცნ. დოქტორი, პროფ., აკადემიკოსი , აკადემიკოსი
ლევონ სიმონოვი სიმონოვი (ნიუ-იორკი, აშშ) იორკი, აშშ) იორკი, აშშ) _ მეცნიერებათა იერებათა იერებათა დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი
ოკსანა სოლდატენკო (კიევი, უკრაინა) _ იურიდიულ მეცნ. _ იურიდიულ მეცნ. დოქტორი, პროფ დოქტორი, პროფ დოქტორი, პროფ., აკადემიკოსი , აკადემიკოსი
ალექსანდრ სუხარევი (მოსკოვი, რუსეთი) (მოსკოვი, რუსეთი) _ იურიდიულ მეცნ. დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი
ტატიანა ფეოდოროვა (სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთი) პეტერბურგი, რუსეთი) პეტერბურგი, რუსეთი) _ ეკონომ. მეცნ. დოქტ., პროფ., აკადემიკოსი , აკადემიკოსი , აკადემიკოსი
რუსუდან ქუთათელაძე (თბილისი, საქართველო) _ ეკონომ. მეცნ. დოქტორი, პროფ., აკადემიკოსი
ზურაბ ხონელიძე (თბილისი, საქართველო) _ პოლიტიკურ მეცნ. დოქტორი, პროფ., აკადემიკოსი

* * *
D დიზაინერი იზაინერი– ქეთევან კურატაშვილი კურატაშვილი

© სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია;
ალფრედ ანზორის ძე კურატაშვილი, 2018

საკონტაქტო ინფორმაცია

E-mail: alfred.kuratashvili@mail.ru
Mob.: Tel.: +995 577 477-579; +995 599 29-46-57
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/50448