სამაგისტრო პროგრამები

სამართალი – მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა (რეგულირებადი) მოდიფიცირებული

საერთაშორისო ურთიერთობები – მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობები – მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა