სამაგისტრო პროგრამები

სამართალი – მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა (რეგულირებადი)

საერთაშორისო ურთიერთობები – მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა (რეგულირებადი)