სამართლის სკოლის კურსდამთავრებულები

ირაკლი მინაშვილი-2011 წელს დაამთავრა უმაღლესი აკადემიური განათლების პირველი საფეხური საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მიენიჭა სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, 2014 წელს დაამთავრა უმაღლესი აკადემიური განათლების მეორე საფეხური საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მიენიჭა სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. ამჟამად მუშაობს საქართველოს მთავარი პროკურატურის საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის პროკურორად, ასევე, ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2014 წლიდან დღემდე.

მარიამ აბულაძე-  2010 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი, სამართლმცოდნეობის სპეციალობით , ამჟამად სწავლობს საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე, მუშაობს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდში პრეზიდენტის თანაშემწე/ იურისტი, პარალელურად ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას ფაკულტეტზე და არის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის კლინიკის ხელმძღვანელი. 

 ანა სადრაძე- 2010-2014 წლებში დაამთავრა სტუ-ს სამართლის სკოლა, ამჟამად მუშაობს იუსტიიცის სახლში.

ნიკა ასვანუა- 2006-2010 წწ. სწავლობდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობაზე, 2010-2012 წწ. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის  სამაგისტრო პროგრამაზე. მუშაობს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში.

ნათია ქუმსიაშვილი 2009 წელს წარჩინებით დაამთავრა სამართალმცოდნეობის სპეციალობის ბაკალავრიატი, 2016 წლიდან დღემდე სწავლობს მაგისტრატურაზე, მუშაობს საქართველოს უზენაეს სასამართლოს სამართლებრივი მხარდაჭერის სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის კანცელარიის მთავარ სპეციალისტად

 

თათია ქოქაშვილი-2010 წელს დაამთავრა დაამთავრა ბიზნესინჟინერინგის ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით, მუშაობს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო კოლეგიაში სხდომის მდივნად.

თენგიზ ბერიაშვილი- 2014 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობა, ამჟამად სწავლობს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე, მუშაობს საქართველოს შინაგან სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი ლეიტენანტად.

გიორგი მექვაბიძე-2016 წელს ჩაირიცხა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე, სისხლის სამართლის სპეციალობით. მუშაობს ისანი-სამგორის რაიონის სტაჟიორ-პროკურორად.

სოფიო დემეტრაშვილი- 2014 წელს დაამთავრა ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობა,  მუშაობს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის იურისტი, პარალელურად ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.

ნათია ჭკადუა- 2014 წელს წარჩინებით დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, 2016 წელს წარჩინებით დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა.  ამჟამად მუშაობს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს  ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივნის პოზიციაზე. ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში საჯარო სამართლის განხრით

თინათინ ბერიაშვილი- 2017 წელს დაამთავრა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა. ამჟამად მუშაობს თბილისის იუსტიციის სახლში ხანგრძლივი სივრცის  ოპერატორის  პოზიციაზე.

მარიამ ნიაური- 2014 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, 2016 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა.  ამჟამად მუშაობს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს  ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწის პოზიციაზე.

მარიამ სარჯველაძე- 2017 წელს დაამთავრა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის ბაკალავრიატი, ამჟამად სწავლობს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე, მუშაობს სსიპ იუსტიციის სახლში, სწრაფი სივრცის ოპერატორი.

დიაკონიძე გვანცა - 2011-2014 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის  სამართალმცოდნე. 2015-2017 წლები სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სისხლის სამართლის მაგისტრი. ამჟამად მუშაობს საქართველოს საპატრიარქოს წმ.იოაკიმესა და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრში

მარიამ მამასახლისი 2016 წელს დაამთავრა ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობა, ამჟამად სწავლობს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე, მუშაობს თბილისის მერიის შსს თბილსერვის ჯგუფის შიდა კონტროლის სამსახურის სპეციალისტად,

ნინო კეპულაძე- 2014 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, საქართველოს პროკურატურის სტაჟიორ-პროკურორი,

 

მალხაზ რაშოიანი- სტუ-ს საბაკალავრო პროგრამა სამართალმცოდნეობა დაამთავრა 2015 წელს წარჩინებით, ამჟამად სწავლობს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამართლის მაგისტრატურაზე, არის იურიდიულ კომპანია ფი-ელ-სი-ს დამფუძნებელი დირექტორი. პარალელურად, არის 161-ე საჯარო სკოლაში სამოქალაქო განათლების პედაგოგი,

ნინუცა სუბელიანი- 2010-2014 წლებში დაამთავრა სტუ-ს ბაკალავრიატი, 2014-2016 წლებში მაგისტრატურა, ამჟამად მუშაობს ფინანსური ბიუროს იურისტად.

ეკა ჭუბაბრია- 2017 წელს დაამთავრა სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა, მუშაობს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ადმინისტრაციიულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროს სპეციალისტად

ლიკა პაპუნაშვილი -2015 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი და მიენიჭა სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. 2015 წელა ჩაირიცხა, ხოლო 2017 წელს დაამთავრა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა. 2017 წლიდან - დღემდე მუშაობს ა(ა)იპ "საზოგადოებრივ დამცველში" იურისტად.

იოსებ ბაღათურია- 2015-2018 წლებში სწავლობდა სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო პროგრამაზე, არის საქართველოს აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე,

ქეთევან ცინცაძე 2005-2009 წლებში სახელმწიფოს სრული დაფინანსებით (გრანტით) სწავლობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, უნივერსიტეტი დაამთავრა წარჩინებით და მიენიჭა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით;ასევე, 2009-2011 წლებში სწავლობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, უნივერსიტეტი დაამთავრა წარჩინებით და მიენიჭა სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი; ამჟამად მუშაობს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამდებობაზე

ანა ფუტკარაძე- 2012-2014 წლებში სწავლობდა სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე, არის საჯარო მმართველობის დოქტორი, მუშაობს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მენეჯერად, პარალელურად ეწევა სამეცნიერო-პედაგოგიურ მოღვაწეობას.

ზურაბ გოგშელიძე-2015-2017 წლებში სწავლობდა და წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის, მაგისტრატურის საფეხური. ამჟამად გახლავათ თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი.  მუშაობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იურიდიულ ფაკულტეტზე, ინტერნაციონალიზაციისა და სამეცნიერო კვლევების სამსახურის უფროს სპეციალისტად. ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სისხლის სამართლის სპეციალობით.

2010 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი, სამართლმცოდნეობის სპეციალობით; 2012 წელს დაამთვრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურა, სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით; 2015 წლიდან არის  საქართველოს  ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი საჯარო მმართველობის სადოქტორო პროგრამაზე; 02/2018 დან - საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის უფროსი კონსულტანტი;

გიორგი სვიანაძე- 2010 წელს დაამთავრა სტუ-ს ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობა, 2012 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა, 2014 წლიდან დღემდე სწავლობს სტუ-ს საჯარო მმართველობის დოქტორანტურაზე. ამჟამად მუშაობს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწედ.

ბორენა ყურაშვილი 2017 წელს წარჩინებით დაამთავრა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთირთობის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა. 2017 წელს ჩააბარა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთერთობის ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე. ამჟამად ეწევა საადვოკატო საქმიანობას

თამარ ხარებაშვილი - 2013 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, ამჟამად მუშაობს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწის პოზიციაზე.

თეა კასრაძე 2015 წელს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში დაამთავრა უმაღლესი აკადემიური განათლების ბაკალავრიატის საფეხური და მიენიჭა სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, 2017 წელს წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში უმაღლესი აკადემიური განათლების მაგისტრატურის საფეხური და მიენიჭა სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. მუშაობს შპს. ნიუ უნი ჰაუსი დირექტორი/იურისტი.

გიორგი ფესვიანიძე- 2018 წელს დაამთავრა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის მაგისტრატურა, მუშაობს შპს "Leving"-ში იურისტად.

დავით ტეფნაძე- 2014 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, 2017 წელს ჩააბარა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე. ამჟამად მუშაობს შსს-ს იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველოში.

ნათია ფირცხელაური- 2014 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, 2016 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა.  ამჟამად მუშაობს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს  ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივნის პოზიციაზე.

ლევან დუნდუა - 2011 წელს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში დაამთავრა უმაღლესი აკადემიური განათლების მეორე საფეხური და მიენიჭა სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 2015 წელს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში დაიცვა დისერტაცია და მიენიჭა სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. ამჟამად, არის სს მისო ინტელექსპრესის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი, კავკასიის საერთაშორისო და აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტების ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს მიკროსაფინანსო ასოციაციის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი (საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი).

თინა ხუციშვილი - 2017 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამა. 2017 წლიდან არის სტუ-ს  სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთოიბების ფაკულტეტის მაგისტრანტი, საჯარო სამართლის  მიმართულებით. ამჟამად მუშაობს სსიპ -იუსტიციის სახლში. 

ჯემალ დეკანოიძე- 2015 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობა, ამჟამად სწავლობს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე, მუშაობს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსად.

ნონა სუმბათიშვილი -2010 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი სამართლმცოდნეობის სპეციალობით, 2012 წელს დაამთავრა სამართლის სამაგისტრო პროგრამა, მუშაობს  გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელად.

თორნიკე გვენეტაძე- 2012-2014 წლებში დაამთავრა სამართლის მაგისტრატურა, ამჟამად სწავლობს საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე, მუშაობს ადვოკატად სისხლის სამართლის განხრით. არის ადვოკატთა ასოციაციის მართლმსაჯულების კომიტეტის წევრი, პარალელურად ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას ფაკულტეტზე.

ანდრია მაღრაძე- 2016 წელს დაამთავრა სამართლის საბაკალავრო პროგრამა, ამჟამად სწავლობს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე, მუშაობს თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სხდომის მდივანად.

მაია გაბიდაური- 2015 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკირ უნივერსიტეტის, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის ბაკალავრიატი. 2017 წელს დაამთავრა სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტის სამართლის მაგისტრატურა, სისხლის სამართლის განხრით. ამჟამად მუშაობს საადვოკატო ბიუროში.

ლაშა ცუცქირიძე -2015 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი და მიენიჭა სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. 2015 წელა ჩაირიცხა, ხოლო 2017 წელს დაამთავრა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა. 2016 წლიდან - დღემდე მუშაობს საადვოკატო ბიურო kosoevi & company - ში ადვოკატად სისხლის სამართლის მიმართულებით

ხატია ქუქჩიშვილი - 2012 წელს დაამთავრა საქართველოს დავით აღმაშენებელი სახელობის უნივერსიტეტის სამართალმცოდენობის ფაკულტეტი და მიენიჭა სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, 2014 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის სამართლის მაგისტრატურა და მიენიჭა სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.  2015 წლიდან სწავლობს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის სადოქტორო პროგრამაზე; ამჟამად არის სს „ნიკორა ტრეიდის“ იურისტი, ასევე, ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2014 წლიდან დღემდე. 

კობა ჩიხლაძე - 2009 წელს დაამთავრა უმაღლესი აკადემიური განათლების პირველი საფეხური საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მიენიჭა სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, 2011 წელს დაამთავრა უმაღლესი აკადემიური განათლების მეორე საფეხური საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მიენიჭა სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 2015 წელს დაამთავრა დოქტორანტურა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მიენიჭა სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. ამჟამად მუშაობს სამშენებლო კომპანია დეკოლაინში და გახლავთ გენერალური დირექტორი ასევე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი.

ნათია სუბელიანი-მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციაში,  მესტიაში, ჰყავს მეუღლე და 1 შვილი. მუშაობის პარალელურად სწავლობს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტზე.

გიორგი მოდებაძე- 2009 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, 2017  წლიდან არის სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთოიბების ფაკულტეტის მაგისტრანტი, ამჟამად მუშაობს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს  ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს უფროსის თანამდებობაზე.

ციალა ქოიავა - 2013 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, 2016 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა.  ამჟამად მუშაობს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს  ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივნის პოზიციაზე.

 

ოთარ ხინიკაძე 2008 წელს უმაღლესი აკადემიური განათლების პირველი საფეხურის დასრულების შემდეგ, სწავლა გააგრძელა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტზე და მიენიჭა მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 2015 წელს კი დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი დოქტორანტურა. (სამართალმცოდნეობა,  სპეციალობით სისხლის სამართალი). 2017 წლიდან გახლავთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის- ასოცირებული პროფესორი; ამჟამად არის სამართლის ტრენინგ ცენტრი LCIM - სისხლის სამართლის  და სისხლის სამართლის პროცესის  ექსპერტი/ტრენერი, უცხო ენებისა და პროფესიული განვითარების საერთაშორისო ცენტრის შპს „Global Education Georgia“  გენერალური დირექტორი და,,ქართველ მუსლიმთა კავშირი -Georgian Muslims Union “ იურისტი

თორნიკე გუგუსიანი- 2015-2017 წლებში სწავლობდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე, ამჟამად მუშაობს სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტროს  ლოჯისტიკის დეპარტამენტში უფროსს სპეციალისტად.

მარიამ თოფალაშვილი- 2016 წელს დაამთავრა სტუ-ს სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, მუშაობს კომპანია ჯი ელ ჯი-ში იურისტად.

ნატო მიქელაშვილი - 2011 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, ამჟამად მუშაობს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწის პოზიციაზე.

თინათინ ბუზალაძე- 2014 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა. ამჟამად მუშაობს ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის პატრულ-ინსპექტორის თანამდებობაზე.

ეკატერინე ობოლაძე -  2007 წელს წარჩინებით დაამთავრა უმაღლესი აკადემიური განათლების პირველი საფეხური საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მიენიჭა სამართალმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. 2009 წელს დაამთავრა უმაღლესი აკადემიური განათლების მეორე საფეხური და მიენიჭა სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი კერძო სამართლის მიმართულებით.  ამჟამად ეკატერინე ობოლაძე  არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დოქტორანტი. მუშაობს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლის თანაშემწის პოზიციაზე.

ლევან გოროზია- 2014 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, 2014  წლიდან არის სტუს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთოიბების ფაკულტეტის მაგისტრანტი, ამჟამად  ეწევა საადვოკატო საქმიანობას 

ანა ვარდოშვილი- 2018 წლის თებერვალში დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა.  მუშაობს საბაჟო დეპარტამენტში

ქეთევან კიკოლაშვილი- 2016 წელს დაამთავრა ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობა, ამჟამად სწავლობს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე,მუშაობს კერძო კომპანია შპს მარნისკარში იურისტად

ხატია ვასაძე- 2009 წელს დაამთავრა სტუ-ს ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობის ბაკალავრი, 2011 წელს სწავლობდა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში მაგისტრატურაზე, ამჟამად სწავლობს სტუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე, 2012 წლიდან ეწევა  პედაგოგიურ მოღვაწეობას საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში,

სოფიო აქუბარდია- 2010 წელს დაამთავრა სტუ-ს ჰუმანიტარულ-სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობა, ამჟამად სწავლობს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე, 2014 წლიდან მუშაობს საჯარ რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახურში, მთავარი სპეციალისტის პოზიციაზე.

მარიამ ზუბადალაშვილი- 2017 წელს დაამთავრა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა, მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინსიტროს მომსახურების სააგენტოში იურისტად.

ლელა აბალიშვილი-2013 წელს დაამთავრა სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, მუშაობს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის სხდომის მდივანად.

თეონა კობიაშვილი- 2017 წელს დაამთავრა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის მაგისტრატურა. მუშაობს თბილისის საქალაქო სასამართლოს აპარატის ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მთავარ კონსულტანტად - მოსამართლის თანაშემწედ - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელად

 

ჯუმბერ ყანდარელი- 2017 წელს დაასრულა სამართლის ფაკულტეტის მაგისტრატურა. ამჟამად მუშაობს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიულ საქალაქო სამსახურში. ადმინისტრაციული დავების განხილვისა და სამართლებრივი აქტების მომზადების განყოფილების უფროსად.

ნონა დათუაშვილი - 2002-2007 წლებში სწავლობდა და წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობის  სპეციალობით  და მიენიჭა მაგისტრთან გათანაბრებული  აკადემიური ხარისხი. 2011 წელს ჩაირიცხა  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სადოქტარო პროგრამაზე, დისერტაცია დაიცვა  2015 წელს და მიენიჭა სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. ამჟამად მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ.თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის არასრულწლოვანთა დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის   პირველი  განყოფილების ინსპექტორ-გამომძიებლად, არის პოლიციის კაპიტანი. ამასთან ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას სსიპ ქ.თბილისის  საჯარო სკოლებში ,,სამართლებრივი კულტურის’’ საგნის ფარგლებში არასრულწლოვანთა შორის დანაშაულის პრევენციის მიზნით. 

ნინო ხარატი- 2005-2008 წლებში სწავლობდა სამართალმცოდნეობის საბაკალაბრო პროგრამაზე, 2009-2012 წლებში სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე, 2012 წლიდან დღემდე სწავლობს დოქტორანტურაზე, მუშაობს სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში (ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო)

ნათია გობეჯიშვილი-2005-2009 წლებში სწავლობდა სტუ-ს სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამაზე, უცხოეთის ორ უმაღლეს სასწავლებელში მოიპოვა მაგისტრისა და დოქტორის აკადემიური ხარისხი, ამჟამად მუშაობს სახალხო დამცველის აპარატის რეგიონალური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილედ, პარალელურად ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას სხვადასხვა უნივერსიტეტში.

ამიკო ხინიკაძე-ქადეიშვილი  2012-2016 წლებში სწავლობდა სტუ-ს სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამაზე. 2016 წლიდან დღემდე სწავლობს სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე. 2017 წელს ჩააბარა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით. ამჟამად ეწევა საადვოკატო საქმიანობას.

თორნიკე კვინიკაძე - 2014 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, 2016 წელს დაამთავრა შსს აკადემიის სამაგისტრო პროგრამა, რის შედეგადაც მიენიჭა საპოლიციო რეგულირების სამართლის მაგისტრის ხარისხი. 2017 წელს ჩაირიცხა და სწავლობს აიპ - „ნიუ ვიჟენ“ უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის სადოქტორო პროგრამაზე. ამჟამად მუშაობს შსს-ს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს სასაზღვრო-საიმიგრაციო კონტროლის სამმართველოს (თბილისის აეროპორტი) მესაღვრე-კონტროლიორად.

ხატია ხატელაშვილი - 2010 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, 2012 ს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის კერძო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა. ამჟამად მუშაობს . თბილისის საქალაქო სასამართლოს  ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მთავარი კონსულტანტის - მოსამართლის თანაშემწის თანამდებობაზე.

სალომე გუმბერიძე– 2010 წელს დაამთავრა  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი, სამართლამცოდნეობის სპეციალობით. 2012 წელს დაამთავრა მაგისტრატურა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მიენიჭა სამართლის მაგისტრის წოდება. ამჟამად სწავლობს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში დოქტორანტურის მე–3 კურსზე საჯარო მმართველობის სპეციალობით. ამჟამად მუშაობს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ერთ–ერთ ფაკულტეტზე მენეჯერის აპარატის მთავარ სპეციალისტად და პარალელურად ეწევა საადვოკატო საქმიანობას.   

გიორგი მორჩილაძე  -2015 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი და მიენიჭა სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. 2015 წელ ჩაირიცხა, ხოლო 2017 წელს დაამთავრა სტუ- სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა. ამჟამად მუშაობს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციაში.

ნინო გიორგაძე- 2006 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით და მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია. 2008 წელს დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სამოსამართლო ეთიკისა და დისციპლინური სამართალწარმოების დეპარტამენტის სისხლის სამართლის საქმეებზე დისციპლინური სამართალწარმოების სამმართველოს კონსულტანტის თანამდებობაზე. 2012 წლის 2 აპრილიდან გადაყვანილი იქნა ამავე სამმართველოს უფროსი კონსულტანტის თანამდებობაზე. ჩაბარებული აქვს მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით (2009 წელი), პროკურატურის საკვალიფიკაციო გამოცდა (2009 წელი), ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა - საერთო სპეციალიზაციით (2006 წელი). 2007 წელს გაიარა სსიპ ,,საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა’’-ში მოსამართლის თანაშემწის კურსები. 2012 წლიდან არის ,,Hall Booth Smith, P.C’’ იურიდიული ფირმისა და ატლანტის სამართლებრივი საზოგადოების საპატიო წევრი.

 

თამუნა გელაშვილი - 2010 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა,. ამჟამად მუშაობს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს  ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწის თანამდებობაზე.

 ნინო სახელაშვილი - 2010 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, 2012 ს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის კერძო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა. ამჟამად მუშაობს . თბილისის საქალაქო სასამართლოს  ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს - მოსამართლის თანაშემწის თანამდებობაზე.

ნათია მესხია- დაამთავრა სამართალმცოდნეობის სპეციალობა 2014 წელს, ამჟამად სწავლობს  მაგისტრატურაზე. არის ნოტარიუსის თანაშემწე.

გენო მორჩილაძე - 2013 წელს დაამთავრა უმაღლესი აკადემიური განათლების პირველი საფეხური საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მიენიჭა სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.  2015 წელს დაამთავრა აკადემიური განათლების მეორე საფეხური საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მიენიჭა სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 2015 წლიდან დღემდე სწავლობს  დოქტორანტურაზე. ამჟამად მუშაობს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მენეჯერის აპარატში მთავარ სპეციალისტად და ამავდროულად ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე.

ლადო მერაბიშვილი- 2014 წელს დაამთავრა სამართალმცოდნეობის ბაკალავრიატი, ამჟამად მუშაობს ესპანეთში Geo Maja OU Member of board-ში

 თამარ გიორბელიძე - 2014 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, ამჟამად არის გურამ თავართქილაძის სახელობის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი (სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით).  მუშაობს . თბილისის საქალაქო სასამართლოს  სისხლის სამართლის საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის სამდივნოს - სხომის მდივნის თანამდებობაზე.

თეა კალანდაძე - 2010 წელს წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, 2013 ს დაამთავრა სტუ-ს ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის კერძო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა. ამჟამად, მუშაობს . თბილისის საქალაქო სასამართლოს  სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მთავარი კონსულტანტის - მოსამართლის თანაშემწის თანამდებობაზე.

ლაშა გოგაშვილი - 2010 წელს დაამთავრა უმაღლესი აკადემიური განათლების პირველი საფეხური საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მიენიჭა სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, 2012 წელს დაამთავრა უმაღლესი აკადემიური განათლების მეორე საფეხური გთსუ-ში და მიენიჭა სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. ამჟამად მუშაობს . თბილისის საქალაქო სასამართლოს  სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის - მოსამართლის თანაშემწის თანამდებობაზე.