სამართლის სკოლის კურსდამთავრებულები

ირაკლი მინაშვილი-2011 წელს დაამთავრა უმაღლესი აკადემიური განათლების პირველი საფეხური საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მიენიჭა სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, 2014 წელს დაამთავრა უმაღლესი აკადემიური განათლების მეორე საფეხური საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მიენიჭა სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. ამჟამად მუშაობს საქართველოს მთავარი პროკურატურის საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის პროკურორად, ასევე, ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2014 წლიდან დღემდე.

ნათია ჭკადუა- 2014 წელს წარჩინებით დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, 2016 წელს წარჩინებით დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა.  ამჟამად მუშაობს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს  ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივნის პოზიციაზე. ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში საჯარო სამართლის განხრით

თინათინ ბერიაშვილი- 2017 წელს დაამთავრა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა. ამჟამად მუშაობს თბილისის იუსტიციის სახლში ხანგრძლივი სივრცის  ოპერატორის  პოზიციაზე.

ზურაბ გოგშელიძე-2015-2017 წლებში სწავლობდა და წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის, მაგისტრატურის საფეხური. ამჟამად გახლავათ თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი.  მუშაობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იურიდიულ ფაკულტეტზე, ინტერნაციონალიზაციისა და სამეცნიერო კვლევების სამსახურის უფროს სპეციალისტად. ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სისხლის სამართლის სპეციალობით.

ნათია ფირცხელაური- 2014 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, 2016 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა.  ამჟამად მუშაობს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს  ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივნის პოზიციაზე.

გიორგი მოდებაძე- 2009 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, 2017  წლიდან არის სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთოიბების ფაკულტეტის მაგისტრანტი, ამჟამად მუშაობს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს  ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს უფროსის თანამდებობაზე.

ლევან გოროზია- 2014 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, 2014  წლიდან არის სტუს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთოიბების ფაკულტეტის მაგისტრანტი, ამჟამად  ეწევა საადვოკატო საქმიანობას 

თამარ ხარებაშვილი – 2013 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, ამჟამად მუშაობს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწის პოზიციაზე.

ნინო კეპულაძე- 2014 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, საქართველოს პროკურატურის სტაჟიორ-პროკურორი,

 

ციალა ქოიავა – 2013 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, 2016 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა.  ამჟამად მუშაობს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს  ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივნის პოზიციაზე.

 

დავით ტეფნაძე- 2014 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, 2017 წელს ჩააბარა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე. ამჟამად მუშაობს შსს-ს იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველოში.

ნატო მიქელაშვილი – 2011 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, ამჟამად მუშაობს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწის პოზიციაზე.

მარიამ ნიაური- 2014 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, 2016 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა.  ამჟამად მუშაობს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს  ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწის პოზიციაზე.

თინათინ ბუზალაძე- 2014 წელს დაამთავრა სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერიგნის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა. ამჟამად მუშაობს ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის პატრულ-ინსპექტორის თანამდებობაზე.