საუნივერსიტეტო ბრძანებები

ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში არცევნებსი დანიშვნის შესახებ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკებისა და მისი ფილიალებით სარგებლობის წესი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პერსონალისთვის სამუშაო დროის ხანგრძლივობის განსაზღვრის შესახებ

11-01-2018 ბრძანება N01

22-01-2018 ბრძანება N07

30-10-2017 ბრძანება N203

საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 22 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ

Download (PDF, Unknown)

2017 წლის ბრძანება #199

2017 წლის ბრძანება #198