საუნივერსიტეტო ბრძანებები

30-10-2017 ბრძანება N203

საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 22 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ

Download (PDF, Unknown)

2017 წლის ბრძანება #199

2017 წლის ბრძანება #198