საუნივერსიტეტო ბრძანებები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში არცევნებსი დანიშვნის შესახებ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკებისა და მისი ფილიალებით სარგებლობის წესი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პერსონალისთვის სამუშაო დროის ხანგრძლივობის განსაზღვრის შესახებ

11-01-2018 ბრძანება N01

22-01-2018 ბრძანება N07

30-10-2017 ბრძანება N203

საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 22 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ

Download (PDF, Unknown)

2017 წლის ბრძანება #199

2017 წლის ბრძანება #198