საჯარო ლექციები

სოფო ვერძეულის საჯარო ლექცია

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის კლინიკის ორგანიზებით 2018 წლის 28 ივნისს ფაკულტეტის ბიბლიოთეკაში ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორმა სოფო ვერძეულმა წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე: „ნარკოპოლიტიკა საქართველოში“ საჯარო ლექცია გახსნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ. სოფო ვერძეულმა ისაუბრა საქართველოში ნარკოვითარებასთან დაკავშირებულ სიტუაციაზე, განმარტა ორგანიზაციის როლი ნარკომანიასთან ბრძოლის შემთხვევებში და ისაუბრა კონსტიტუციური უფლებების დარღვევებზე. ასევე, უპასუხა სტუდენტთა შეკითხვებს ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით. შეხვედრა შეაჯამა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის კლინიკის ხელმძღცანელმა მაკა აბულაძემ.

პროფესორ ამირან ზენაიშვილის საჯარო ლექცია

2018 წლის 27 ივნისს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მოწვევით საქართველოს ენერგეტიკის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარემ, პროფესორმა ამირან ზენაიშვილმა წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე: „შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის გასაჩივრების პრაქტიკა“ საჯარო ლექცია გახსნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ, რომელმაც წარადგინა სტუმარი. პროფესორმა ამირან ზენაიშვილმა ისაუბრა შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ არსებულ სასამართლო პრაქტიკაზე, განმარტა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვტილებანი, მოიშველია საზღვარგარეთ დამკვიდრებული თეორიული და პრაქტიკული მონაცემები და აქტიურად უპასუხა სტუდენტთა შეკითხვებს. შეხვედრა შეაჯამა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის კერძო სამართლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, პროფესორმა ციალა გლოველმა.

პროფესორ გიორგი ვაშაკიძის საჯარო ლექცია

 

პროფესორ მამუკა ბერიაშვილის საჯარო ლექცია

2018 წლის  15 მარტს საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის  ორგანიზებით მიუნსტერის უნივერსიტეტის პროფესორმა მამუკაბერიაშვილმა  საჯარო ლექციათა კურსის “სახელმწიფოსა და სამართლის სწავლების” ფარგლებში ჩაატარა  პირველ საჯარო ლექცია თემაზე: „პლატონის სახელმწიფოსა და სამართლის ფილოსოფია

თავდაპირველად, პროფესორმა მცირედი განმარტება გააკეთა საჯარო ლექციათა კურსის შესახებ, მიმოიხილა ძირითადი სასემინარო თემატიკა და გააცნო სტუდენტებს შემდგომი მომხსენებლების შესახებ ინფორმაცია.

პროფესორ მამუკა ბერიაშვილის საჯარო ლექცია ეძღვნებოდა თემას: „ პლატონის სახელმწიფოსა და სამართლის ფილოსოფია“, რომლის ფარგლებში მიმოხილული იქნა პლატონის ბიოგრაფიული მონაცემები, მის ცხოვრებასთან დაკავშირებული ძირითადი ასპექტები, მომხსენებელმა ასევე ყურადღება გაამახვილა სამართლიანობის განმარტებაზე.

აღნიშნული საჯარო ლექციების მიზანია უზრუნველყოს სტუდენტის მიერ იურიდიული და სამართლებრივ-პოლიტიკური საკითხების შესწავლა არა მხოლოდ ვიწრო სპეციალური, არამედ კომპლექსური ინტერდისციპლინური მიდგომის საფუძველზე. საჯარო ლექციების ფარგლებში გაანალიზებულია სახელმწიფო ინსტიტუტების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი რეალიების (მაგ. საგამოძიებო ორგანოების მიერ ადამიანზე ფიზიკური და ფსიქიკური ზემოქმედების დასაშვებობა-დაუშვებლობა) მართებულობა ან სიმცდარე.

მნიშვნელოვანია, რომ საჯარო ლექციების მოსმენის შედეგად სტუდენტი შეძლებს სახელმწიფო და სამართლის ინსტიტუტების, სამართლებრივი აქტებისა და სამართალის აღსრულების კრიტიკული ანალიზსა და მათ საკუთარ დანიშნულებასთან რეალური მიმართების ხარისხზე არგუმენტირებულ მსჯელობას, შეძენილი ფართო თეორიული თვალსაწიერის, ფუნდამენტური საკითხების ცოდნისა  და პრაქტიკული უნარების მეშვეობით კონსექვენტური და იურიდიული რელევანტობის მქონე დასკვნების გამოტანას.

 

პროფესორ დავით გეფერიძის საჯარო ლექცია

2018წლის 5 თებერვალს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის  ორგანიზებით   საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში     აფხაზეთის მეცნიერებათა  ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსმა, საერთაშორისო სამართლის დოქტორმა, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორმა დავით გეფერიძემ წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე – “თანამედროვე საერთაშორისო საჰაერო სამართლის აქტუალური პრობლემები“.

საჯარო ლექცია გახსნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა პროფესორ ირაკლი გაბისონიამ, რომელმაც წარუდგინა სტუდენტებს მოწვეული პროფესორი დავით გეფერიძე და ხაზი გაუსვა ფაკულტეტის მიზანს გაუწიოს პოპულარიზაცია საერთაშორისო საჰაერო სამართლის სწავლებას.

პროფესორი დავით გეფერიძე მოხსენებისას შეეხო ისეთ აქტუალურ საკითხებს როგორიცაა: თანამედროვე საერთაშორისო საჰაერო სამართლის ცნების და არსის განსაზღვრის პრობლემები, საერთაშორისო საჰაერო სამართლის წყაროები, პრინციპები და სამართლებრივი რეჟიმი. ხაზი გაუსვა საერთაშორისო საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვების საერთაშორისო სამართლებრივი რეგულირების საშუალებებსა და საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციების საქმიანობას.

პრეზენტაციის შემდგომ კითხვა-პასუხის რეჟიმში სტუდენტებმა ყურადღება გაამახვილეს  საერთაშორისო საჰაერო სამართალში პასუხისმგებლობის საკითხზე და სხვა აქტუალურ პრობლემებზე.  აღნიშნული საჯარო ლექცია შედგა და იგი საინტერესო აღმოჩნდა როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების, ასევე სამართლის მიმართულების სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

საჯარო ლექციას ესწრებოდა აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი,  სამართლის დოქტორი, პროფესორი ავთანდილ ხაზალია, რომელიც მიესალმა სტუდენტებს და   ყურადღება გაამახვილა თანამედროვე საერთაშორისო საჰაერო სამართლის აქტუალურ პრობლემებზე და მის მნიშვნელობაზე. მადლობა გადაუხადა ფაკულტეტის ხელმძღვანელობას ბატონ ირაკლი გაბისონიას და ბატონ ჯემალ გაბელიას სტუდენტებისთვის მნიშვნელოვანი ღონისძიების ჩატარებისთვის.

მოწვეულმა პროფესორმა დავით გეფერიძემ სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ბიბლიოთეკას საჩუქრად გადასცა სახელმძღვანელო „საერთაშორისო საჰაერო სამართალი“

ზაალ სარაჯიშვილის საჯარო ლექცია თემაზე: „ლობიზმი, როგორც ხელისუფლებაზე ზემოქმედების მექანიზმი”

2017 წლის 16 დეკემბერს სტუ-ს სამართლისა და საერთშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ, ამჟამად კი დიასპორული ინვესტიციების მხარდაჭერის ასოციაციის პრეზიდენტმა  ზაალ სარაჯიშვილმა ჩაატარა საჯარო ლექცია თემაზე: „ლობიზმი, როგორც ხელისუფლებაზე ზემოქმედების მექანიზმი”.

საჯარო ლექცია გახსნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორ  ირაკლი გაბისონიამ,  რომელმაც წარადგინა  სტუმარი და ხაზი გაუსვა იმას, რომ სტუდენტების  სურვილის შემთხვევაში ფაკულტეტის ადმინისტრაცია კვლავ ითანამშრომლებს ზაალ სარაჯიშვილთან და მოიწვევს მას საჯარო ლექციის ჩასატარებლად.

მოწვეულმა სტუმარმა ისაუბრა ლობიზმის საქმიანობის ისტორიაზე, ლობისტის სამართლებრივ გარანტიებსა და საქმიანობის ფორმებზე,  მსოფლიოში დამკვიდრებულ პრაქტიკაზე, მათ შორის, მოიშველია სტატისტიკა აშშ-ის ლობისტების რაოდენობის და მათზე დახარჯული თანხების შესახებ.   განმარტა ლობისტური საქმიანობის რეგლამენტაცია, მეთოდები და ფორმები. ასევე, ჩამოაყალიბა ლობისტური საქმიანობის მთავარი ელემენტები, ღირსებები და ნაკლოვანებები.

შეხვედრა ინტერაქტიულ რეჟიმში წარიმართა, სტუდენტებმა აქტიურად დაუსვეს შეკითხვები, მათ შორის, მიიღეს რჩევები თუ როგორ არის შესაძლებელი ჩამოყალიბდე კარგ ლობისტად.

 

კონსტანტინე ჩოკორაიას საჯარო ლექცია თემაზე: „საკონსტიტუციო ცვლილებები, სიახლეები და პრობლემები“

2017 წლის 14 დეკემბერს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთერთობების ფაკულტეტის სტუდენტებს  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა, ასისტენტ-პროფესორმა, კონსტიტუციონალისტმა  კონსტანტინე  ჩოორაიამ  წაუკითხა  საჯარო ლექცია თემაზე: საკონსტიტუციო ცვლილებებისიახლეები და პრობლემები“.

საჯარო ლექცია გახსნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ, რომელმაც წარუდგინა სტუდენტებს სტუმარი  და საინტერესო  ლექციის ჩატარება უსურვა.

სტუმარმა თავდაპირველად, მადლობა გადაუხადა დეკანს მოწვევისათვის და ცნობილ კონსიტიციონალისტს ემერიტუს-პროფესორს ავთანდილ დემეტრაშვილს მისი როგორც კონსტიტუციონალისტის ჩამოყალიბების საქმეში გაწეული შრომისთვის.

ლექცია გაიმართა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე როგორიცაა: საკონსტიტუციო ცვლილებების ისტორიული ასპექტების, მიმდინარე ცვლილებების ძირითადი საკითხების, საპრეზიდენტო და საპარლამენტო მოდელის დადებითი და უარყოფითი მახასიათებლები და პრეზიდენტის უფლებამოსილებების შესახებ. აქტიური კითხვების შედეგად წამოიჭრა საკითხი საარჩევნო სისტემის და მის ირგვლივ შექმნილ რეალობასთან დაკავშირებით.

საჯარო ლექცია საინტერესოდ წარიმართა, სტუდენტებმა არაერთი შეკითხვა დაუსვეს სტუმარს და ასევე, პროფესორ ავთანდილ დემეტრაშვილის სთხოვეს საკუთარი აზრი დაეფიქსირებინა მიმდინარე საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ, ვინაიდან, იგი გახლდათ ამ საკონსტიტუციო კომისიის წევრიც.

პროფესორ ნესტან კირთაძის საჯარო ლექცია

2017 წლის 22 ნოემბერს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტებს შეხვდა და საჯარო ლექცია წაუკითხა ისტორიის დოქტორმა, მოწვეულმა პროფესორმა,  ყოფილი საქართველოს პარლამენტის წევრმა ნესტან კირთაძემ.

საჯარო ლექცია გახსნა და სტუმარი წარუდგინა სტუდენტებს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა პროფესორ ირაკლი გაბისონია, მან მიულოცა სტუდენტებს ქალბატონი ნესტან კირთაძის საჯარო ლექციაზე დასწრების შესაძლებლობა და აღნიშნა, რომ ფაკულტეტი კვლავ აქტიურად გააგრძელებს სტუდენტების მოთხოვნისამებრ მათთვის სასურველი პროფესორების მოწვევას. დამსწრე საზოგადოებას ასევე მიესალმა პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი იგორ კვესელავა.

სტუმარმა აუდიტორიის წინაშე წარმოადგინა თემა: საქართველოს დამოუკიდებლობა და საერთაშორისო ურთიერთობები“. საჯარო ლექციას ესწრებოდნენ როგორც სამართლის ასევე საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობის სტუდენტები. მცირე დროის მიუხედავად პროფესორმა დააინტერესა სტუდენტები, მათი ყურადღებაა გაამახვილა ძალზედ მნიშვნელოვან ფაქტებზე, უამბო მათ ის, რასაც სახელმძღვანელოებში ვერ ამოიკითხავენ. საქართველოს ისტორიის ცოცხალი მაგალითების მოსმენამ კი სტუდენტებში უაღრესად დადებითი ემოციები გამოიწვია.

შეხვედრა ემოციურად და საინტერესოდ წარიმართა, სტუდენტები აქტიურად უსვამდნენ შეკითხვებს და შეხვედრის დასასრულს მადლობა გადაუხადეს პროფესორ ნესტან კირთაძეს ასეთი შთამბეჭდავი საჯარო ლექციის ჩატარებისთვის და გამოთქვეს იმედი, რომ მომავალშიც ექნებათ შესაძლებლობა მოუსმინონ მას.

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი ირაკლი გაბისონია და აკადემიური პერსონალი მადლობას უხდის პროფესორ ნესტან კირთაძეს უაღრესად საინტერესო საჯარო ლექციის ჩატარებისთვის.

 

მაქსიმ ლეონენკოს საჯარო ლექცია

 

2017 წლის მაისში  უკრაინაში ქალაქ ზაპოროჟიეს სახელმწიფო ნაციონალურ ტექნიკური უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტსა და   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე, 2017 წლის 16-17 ნოემბერს ფაკულტეტზე სამუშაო ვიზიტით იმყოფებიან ზაპოროჟიეს სახელმწიფო ნაციონალური ტექნიკური უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის  სისხლის, სამართლის კათედრის ხელმძღვანელი იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი, უკრაინის დამსახურებული იურისტი ქალბატონი ტატიანა ლეონენკო  და უკრაინის იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, კრიმინალისტიკისა და სისხლის სამართლის პროცესის სპეციალისტი, უკრაინის კრიმინოლოგთა ასოციაციის წევრი მაქსიმ ლეონენკო.

17 ნოემბერს უკრაინის კრიმინოლოგთა ასოციაციის წევრმა მაქსიმ ლეონენკომ საჯარო ლექცია ჩაატარა უკრაინის სისხლის სამართლის კანონმდებლობის შესახებ. სტუდენტებს ესაუბრა ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე როგორიცაა: პროკურორის, გამომძიებლის ინსტიტუტები. შეხვედრამ საკმაოდ საინტერესოდ ჩაიარა, სტუდენტებმა აქტიურად დაუსვეს შეკითხვები უკრაინისა და საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობის საერთო მახასიათებლებზე, ექსტრადაციის განხორციელებაზე, საპროცესო მოქმედებებისა და ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შესახებ.

 

ტატიანა ლეონენკოს საჯარო ლექცია

2017 წლის მაისში  უკრაინაში ქალაქ ზაპოროჟიეს სახელმწიფო ნაციონალურ ტექნიკური უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტსა და   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე, 2017 წლის 16-17 ნოემბერს ფაკულტეტზე სამუშაო ვიზიტით იმყოფებიან ზაპოროჟიეს სახელმწიფო ნაციონალური ტექნიკური უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის  სისხლის, სამართლის კათედრის ხელმძღვანელი იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი, უკრაინის დამსახურებული იურისტი ქალბატონი ტატიანა ლეონენკო  და უკრაინის იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, კრიმინალისტიკისა და სისხლის სამართლის პროცესის სპეციალისტი, უკრაინის კრიმინოლოგთა ასოციაციის წევრი მაქსიმ ლეონენკო.

თანამშრომლობის ფარგლებში პირველ ეტაპზე გაიმართა უახლესი თანამედროვე, მაღალი დონის კრიმინოლოგიის სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია უკრაინელი კოლეგების მონაწილეობით.

16 ნოემბერს უკრაინის დამსახურებულმა იურისტმა ქალბატონმა ტატიანა ლეონენკომ საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში საჯარო ლექცია წაუკითხა ფაკულტეტის სტუდენტებს და პროფესორ-მასწავლებლებს უახლესი კრიმინოლოგიური დარგის საკრალური კრიმინოლოგიის სწავლების შესახებ. შეხვედრამ კითხვა-პასუხის რეჟიმში ჩაიარა.

პროფესორ ვალტერ იეშკეს საჯარო ლექცია

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით გერმანელმა პროფესორმა ვალტერ იეშკემ ჩაატარა საჯარო ლექცია.

ვალტერ იეშკე,  გახლავთ კლასიკური გერმანული ფილოსოფიის უბადლო სპეციალისტი, ის ხელმძღვანელობს ჰეგელის აკადემიის გამოცემას, ასევე ჰეგელის არქივს გერმანიაში ბოხუმის რურის უნივერსიტეტში. პროფესორ ვალტერ იეშკემ დაამთავრა ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი  ფილოსოფიისა და რელიგიური ისტორიის დარგში. დასაფასებელია მისი სამეცნიერო მოღვაწეობა  გამოცემული აქვს არაერთი ღირებული ფილოსოფიური ნაშრომი, რომელიც ცნობილია მთელ მსოფლიოში, მათ შორისაა, სახელმძღვანელო „კლასიკური გერმანული ფილოსოფია ჰეგელისგან“. 2014 წელს იგი არჩეულ იქნა ჩრდილოეთ Rhine-Westphalian მეცნიერებათა აკადემიის წევრად.

შეხვედრას ესწრებოდნენ როგორც სამართლის ასევე საერთაშორისო ურთიერთობების და ფილოსოფიით დაინტერესებული სტუდენტები.

პროფესორ ვალტერ იეშკემ განიხილა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხებ ი როგორიცაა კანტისეული სიზუსტე, ბუნებითი სამართალი, ზნეობრიობის ფორმები და კრიტერიუმები, ბუნებითი მდგომარეობა, სამოქალაქო საზოგადოების უფლებები და ღირებულებები. განმარტა კანტის ზნეობის მეტაფიზიკური საფუძვლები და ისაუბრა თავისუფალი ნების გამოვლინებსი თანამედროვე ფორმებზე.

პროფესორ იოსებ ბაჩიაშვილის საჯარო ლექცია პირველკურსელთათვის

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის სპეციალობის პირველკურსელთათვის გაიმართა  საჯარო ლექცია  სტუ-ს პროფესორ იოსებ ბაჩიაშვილის მიერ  თემაზე: „სამართლის არსი და მნიშვნელობა“ .

საჯარო ლექცია გახსნა და პროფესორი წარადგინა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა პროფესორ ირაკლი გაბისონიამ. პირველ რიგში, მიესალმა პირველკურსელებს და წარმატებები უსურვა მათ. დეკანმა გააცნო დამსწრე საზოგადოებას პროფესორ იოსებ ბაჩიაშვილის  დამსახურებანი ფილოსოფიის განხრით.

შეხვედრას ესწრებოდა ბაკალავრიატის 70-მდე სტუდენტი, მათ შორის, ღონისძიებით დაინტერესდნენ მეორე, მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტებიც.

პროფესორ იოსებ ბაჩიაშვილმა მარტივად აღსაქმელად ისაუბრა სამართლის არსსა და მნიშვნელობაზე. ხაზი გაუსვა სამართლის ფილოსოფიურ შეხედულებებს. სტუდენტებთან აქტიური დისკუსიით გასცა პასუხები მათთვის სასურველ კითხვებზე.

ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ ირაკლი გაბისონიას ინიციატივით საჯარო ლექციები კვლავ გაგრძელდება და განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობათ პირველკურსელებს, რათა საჯარო ლექციის სახით მოისმინონ მათთვის საინტერესო საკითხები.

 

გერმანელი პროფესორის თეო კობუშის საჯარო ლექცია

31 ოქტომბერს სტუ-ს ადმინისტრაციული კორპუსის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში გაიმართა გერმანელი პროფესორის თეო კობუშის საჯარო ლექცია თემაზე: სამართლებრივი სახელწიფო, როგორც სოციალური სახელმწიფო“ პროფესორი, დოქტორი თეო კობუში გახლავთ ანალიტიკური ფილოსოფიისა და რომაულ-კათოლიკური თეოლოგიის სპეციალისტი. იგი არის ემერიტუს პროფესორი ბონის ფრიდრიხ ვილჰემის უნივერსიტეტში, 2003 წლიდან ფილოსოფიის კათედრის გამგე . აგრეთვე, დირექტორი ბონის უნივერსიტეტში. დოქტორი კობუში „ფილოსოფიის ისტორიის ლექსიკონის“ თანარედაქტორია. იგი ასევე არის ფილოსოფიის გერმანულენოვან დოცენტთა კონსორციუმის თავმჯდომარე და ანტიკური ფილოსოფიის საზოგადოების საქმეთა დირექტორი.
აღნიშნული შეხვედრა გახსნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ, რომელმაც მადლობა გადაუხადა სტუმარს მობრძანებისთვის, გააცნო დამსწრე საზოგადოებას იგი და ნაყოფიერი საჯარო ლექციის ჩატარება უსურვა. დეკანმა ასევე ყურადღება გაამახვილა ინტერდისციპლინარული პროგრამებით ფაკულტეტის ადმინისტრაციის დაინტერესებაზე, რისი დასტურიც დღევანდელი ღონისძიება გახლავთ.
პროფესორმა თეო კობუშმა ისაუბრა სოციალური სამართლებრივი სახელმწიფოს მნიშვნელობაზე, ცნებებსა და ზოგადად სახელმწიფოს სოციალურ ელემენტებზე. სახელმწიფოებრივი ერთიანობის პრინციპზე დაყრდნობით მიმოიხილა თანამედროვე სოციალური სახელმწიფოები, რომელიც განსაზღვრული იყო ჰეგელის თეორიებითა და შეხედულებებით. განმარტა თავად სოციალური სახელმწიფოს იდეა, ნეგატიური და პოზიტიური თავისუფლების ცნებები, თავისუფალ სამართლებრივ სახელმწიფოსა და სოციალურ სამართლებრივ სახელმწიფოს შორის განსხვავება და ა.შ. ყოველივე ზემოაღნიშნული მიმოიხილა გერმანიის მაგალითზე და იმსჯელა საქართველოზე თავისუფლების კუთხით წინსვლის შესაბამისად.
მოხსენების შემდგომ გაიმართა დისკუსია სტუმარსა და სტუდენტებს შორის, რაშიც აქტიურად ჩაერთვნენ მოწვეული პროფესორები და ფაკულტეტის დეკანი. აღნიშნული შეხვედრა დაფინანსდა სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან.

საჯარო ლექცია თემაზე: „საქართველო და უსაფრთხოება“

2017 წლის 29 ივნისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს შეხვდა საქართველოს დაზვერვის სამსახურის ანალიტიკური მიმართულების ხელმძღვანელი ლაშა დარსალია.

შეხვედრა წარიმართა თემაზე: „საქართველო და უსაფრთხოება“, რომელიც გახსნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ.  დამსწრე საზოგადოებას გაახსენა, რომ ფაკულტეტი აგრძელებს საჯარო ლექციათა ციკლს და სტუდენტებს აძლევენ შესაძლებლობას სხვადასხვა საჯარო მოხელეებთან ერთად განიხილონ მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხები.

სტუმარმა მადლობა გადაუხადა პროფესორ ირაკლი გაბისონიას მოწვევისთვის და სტუდენტებს დაინტერებისა და მობრძანებისათვის.  თავდაპირველად, ისაუბრა  უსაფრთხოების გარემოზე, შეეხო საქართველოს წინაშე მდგარ საფრთხეებს, აღნიშნა  რუსეთის როლი ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების საქმეში, ირანისა და თურქეთის მაგალითზე განიხილა სამხრეთ კავკასიის სატრანზიტო პოტენციალი, ყურადღება გაამახვილა ეკონომიკურ სივრცეში წარმოშობილ პრობლემებზე, უსაფრთხოების გამოწვევებზე, დაზვერვის ძირითად საქმიანობებზე, განხოციელებულ რეფორმებზე,სტრუქტურულ ცვლილებებზე და დაზვერვის სამსახურის თანამშრომელთა  სოციალურ გარანტიებზე.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორი ჰენრი კუპრაშვილი გამოეხმარა სტუმრის შეხედულებებს, ყურადღება გაამახვილა ტერმინზე „უსაფრთხოება“ და „უშიშროება“, დაუსვა რამდენიმე შეკითხვა, მათ შორის, ინფორმაციულ  ომზე.

სტუდენტებისა და პროფესორი მასწავლებლების მიერ დაისვა არაერთი შეკითხვა, კერძოდ, დაზვერვის სამსახურის სტატუსზე, უფლებამოსილებებზე, საქმიანობის ძირითად სფეროებზე, მიზნებსა და პრინციპებზე.

დაზვერვის სამსახურის ანალიტიკური მიმართულების  ხელმძღვანელი ლაშა დარსალია კმაყოფილი დარჩა  ლექციის მსვლელობისას სტუდენტების ჩართულობით და გამოთქვა მზადყოფნა შემდგომი ლექციის ჩატარებისთვის. აღნიშნა, რომ დაზვერვის სამსახურის საქმიანობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს განათლების ხელშეწყობა წარმოადგენს, რის გამოც, გაფორმდა მემორანდუმი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან და სხვა სასწავლო დაწესებულებთან.

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ მადლობა გადაუხადა სტუმარს მობრძანებისთვის და გამოთქვა იმედი, დაზვერვის სამსახურთან, როგორ მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ინტერესების გამტარ ორგანოსთან თანამშრომლობისთვის.

ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოადგილის და წარმომადგენლის შეხვედრა

2017  წლის  15 ივნისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს შეხვდნენ ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოადგილე გიორგი ფარეშიშვილი და ამავე ცენტრის წარმომადგენელი გიორგი  ცქიტიშვილი.

შეხვედრა გახსნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის მოადგილემ პროფესორმა ჯემალ გაბელიამ, ხოლო შეხვედრას უძღვებოდა ამავე ფაკულტეტის პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი იგორ კვესელავა.

თავდაპირველად სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების წინაშე წარსდგა ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოადგილე გიორგი ფარეშიშვილი, რომელმაც ისაუბრა საქართველოს, როგორც ევროპულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბების შესაძლებლობაზე. ევროინტეგრაციის  დადებით და უარყოფით ასპექტებზე და საერთო ეროვნული კონსესუსის აუცილებლობაზე. მოუწოდა ახალგაზრდობას მიიღონ ყოველმხრივი ინფორმაცია ევროპული ინტეგრაციის შესახებ  და ამის შემდგომ ჩამოიყალიბონ სწორი ხედვა ევროპული ღირებულებების, კულტურისა და ტრადიციებთან დაკავშირებით. გაითავისონ ყველა ის მითი, რომელიც მომდინარეობს პრორუსული გზიდან და არგუმენტების საშუალებით დაუპირისპირდნენ მათ. გიორგი ფარეშიშვილმა სიტყვის  დასასრულს გამოთქვა იმედი, რომ სწორედ თქვენ იქნებით პირველები, რომლებიც ევროპულ გზაზე წამყვან როლს შეასრულებთ.

ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელმა გიორგი ცქიტიშვილმა დამსწრე საზოგადოებას გააცნო ყველა ის  საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც განხორციელდა საქართველოში ევროკავშირისკენ სწრაფვის გზაზე. გამახვილდა ყურადღება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმაზე, არასრულწლოვანთა საუკეთესო ინტერესების დაცვაზე, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციაზე, არასრულწლოვანი დაზარალებულისა და არასრულწლოვანი მოწმის უფლებების დაცვაზე და იუსიტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ განხორციელებულ სხვა არაერთ ცვლილებაზე. მიმოიხილა 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგია, მის მიზნები და სტრატეგიის სამიზნე ჯგუფები.

სტუმრებს მიესალმა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორი ეპიფანე გვენეტაძე, რომელმაც სტუდენტებს მოუწოდა  ევროპული გზით იარონ ქართული ტრადიციების და კულტურის  გათვალისწინებით.

ზემოაღნიშნული მოხსენებების შემდგომ სტუმრებს შეკითხვებით მიმართეს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სტუდენტებმა. მათი შეკითხვები შეეხებოდა ევროული და ქართული კულტურის, ტრადიციის სამომავლო განვითარებას, ჩარევას ევროპული სახელმწიფოებისგან, სამომავლო გეგმებს, პრიორიტეტებს, ტოლერანტობას, რეადმისიის პროცესს, ემიგრაციას  და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს.

ანა ჰარისმა, ბენ სტადარტმა და მაიკლ კუკარომ სტუდენტებისთვის და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის წაიკითხეს საჯარო ლექცია თემაზე: „იურიდიული პროფესია და სამოსამართლეო კარიერა ამერიკის შეერთებულ შტატებში“

2017  წლის 7  ივნისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტს ამერიკელი მოსამართლეები და ამერიკის შეერთებული შტატების  საელჩოს წარმომადგენლები ესტუმრნენ.  აშშ-ს ჯორჯიის შტატის კობის ოლქის მოსამართლე ანა ჰარისი,  აშშ-ს ჯორჯიის შტატის ჰენრის ოლქის მოსამართლე ბენ სტადარტი, მაიკლ კუკარო  სასამართლო ადმინისტრატორი, ჯორჯიის შტატის სასამართლო საბჭოს დირექტორის მოადგილე და ნინო მარდალეიშვილი აშშ-ს საელჩოს ანტი-ნარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის სამსახურის პროგრამის კოორდინატორი.

ანა ჰარისმა, ბენ სტადარტმა და მაიკლ კუკარომ სტუდენტებისთვის და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის წაიკითხეს საჯარო ლექცია თემაზე: „იურიდიული პროფესია და სამოსამართლეო კარიერა ამერიკის შეერთებულ შტატებში“.

შეხვედრა გახსნა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ, რომელმაც სტუმრებს საჩუქრად ქართული ღვინო გადასცა. დეკანმა მისასალმებელ სიტყვაში აღნიშნა, რომ  ჩვენი ფაკულტეტი ამაყობს მსგავსი სტუმრებით, მადლობა გადაუხადა მათ სტუმრობისთვის და აშშ-თან თანამშრომლობაზე გაამახვილა ყურადღება.

დეკანმა ირაკლი გაბისონიამ სიტყვა გადასცა მაიკლ კუკაროს, რომელმაც გააკეთა მოხსენება ერთობ საინტერესო თემაზე. თავდაპირველად, იგი შეეხო იმ წარმოდგენებს, რომელიც არსებობს აშშ-სთან დაკავშირებით, ისაუბრა იურისტობის, როგორც პროფესიის მიზანსა და როლზე. განმარტა, თუ როგორ მოიპოვებენ აშშ-ში იურისტის წოდებას, წარმოაჩინა ამ კუთხით განსხვავებები ქართულ და ამერიკულ, ფედერალურ და შტატების სისტემებს  შორის.   შეეხო ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტს. ბოლოს, კი რამდენიმე რჩევა მისცა სტუდენტებს.  

ჯორჯიის შტატის მოსამართლე ანა ჰარისმა საკუთარი გამოცდილება გაუზიარა სტუდენტებს, თუ რა გზა განვლო მოსამართლეობამდე. მოიყვანა რამდენიმე პრაქტიკული მაგალითი მის მიერ განხილული საქმეებიდან, ისაუბრა იურისტის თვისობრივ ძირითად მახასიათებლებზე.  მოუწოდა სტუდენტებს ნუ ეცდებიან მსოფლიოს შეცვლას, არამედ შეცვალონ ერთი ადამიანის ცხოვრება უკეთესობისკენ. აღწერა ამერიკის სისტემა სტუდენტურ სტაჟირებებსა და პრაქტიკებთან მიმართებაში.

ბენ სტადარტი მიესალმა დამსწრე საზოგადოებას და მადლობა გადაუხადა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანს მოწვევისა და აშშ-ს საელჩოსთან აქტიური თანამშრომლობისათვის. ბენ სტადარტმა ვიზიტის ფარგლებში არსებულ სხვადასხვა შეხვედრებზე ისაუბრა, რომელიც გაიმართა საქალაქო  და უზენაეს სასამართლოებში და რომ ამ შეხვედრებმა დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. მათი შეხედულებით საქართველო ნამდვილად ილტვის რეფორმებისკენ და კარგია რომ ამ საქმეში უნივერისტეტებიც აქტიურად არიან ჩართულნი. აშშ-ს სასამართლოებსა და საქართველოს სასამართლოებს შორის არის მსგავსება, თუმცა რიგი საკითხები დასახვეწია. მან არაერთ მნიშვნელოვან საკითხზე გაამახვილა ყურადღება. მათ შორის,  სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების შეკითხვებს გასცა პასუხები, რომელიც შეეხებოდა აშშ-ში ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტს, მოსამართლის დანიშვნა/არჩევის წესს, სასჯელის შერჩევასა და დანიშვნას,  სიკვდილით დასჯას, მიმიდინარე მოვლენებს და სხვა საკითხებს. ყველა შეკითხვას სტუმრებმა ამერიკისა და საქართველოს მაგალითების გაანალიზების საფუძველზე გასცეს პასუხები და სტუდენტებზე  დიდი შთაბეჭდილება მოახდინეს.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა ირაკლი გაბისონიამ სტუდენტების სახელით მადლობა გადაუხადა ამერიკელ სტუმრებს და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა სამომავლო თანამშრომლობის აუცილებლობას.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი ირაკლი გაბისონია მადლობას უხდის ღონისძიების ორგანიზებისთვის დეკანის მოადგილეს პროფესორ ჯემალ გაბელიას.

ელიკო წიკლაური-ლამიხის საჯარო ლექცია თემაზე: „ტრანზიციული სამართალი გერმანიის გამოცდილების მიხედვით“.

2017 წლის 25 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა  და  გერმანიის მსოფლიო მაქს პლანკის სახელობის საზღვარგარეთის და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში 29 მაისს სტუდენტებისა და პროფერორ-მასწავლებლებისათვის გაიმართა შეხვედრა მაქს პლანკის ინსტიტუტის პროფესორთან, ყოფილი სსრკ-ს ტრანზიციული ქვეყნების გარდამავალი სამართლებრივი რეფორმების განყოფილების ხელმძღვანელთან,  ქალბატონ ელიკო წიკლაური-ლამიხთან, რომელმაც წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე ტრანზიციული სამართალი გერმანიის გამოცდილების მიხედვით“.

საჯარო ლექცია გახსნა სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულეტეტის დეკანმა პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ, რომელმაც წარადგინა მოწვეული სტუმარი და სტუდენტების ყურადღება გაამახვილა მის პროფესიონალიზმზე, როგორც  სამართალში, ასევე, სხვა დარგებში, ქალბატონი ელიკო წიკალური-ლამიხი დაახასიათა, როგორც მისაბაძი პერსონა.

პროფესორმა წარუდგინა დამსწრე საზოგადოებას თავი, სტუდენტების მოტივაციისთვის მცირედი მიმოხილვა გააკეთა თავისი ცხოვრების შესახებ, ისაუბრა  გერმანიაში იურისტ ქალთა ასოციაციის დაფუძნებაზე, ამჟამად გახლავთ გერმანიის ქალთა ორგანიზაციის საპატიო  თავმჯდომარე, ასევე, ანგელა მერკერის ოფისის თავმჯდომარე ქალაქ ბრაიბურგში.                                                      

სტუმარმა მოკლედ მიმოიხილა საქართველოს სისხლის სამართლის განვითარების ისტორია, გაიხსენა თინა წერეთელი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი და სხვები, რომელთაც დიდი წვლილი მიუძვით ქართული სისხლის სამართლის ჩამოყალიბებაში. გაახსენა სტუდენტებს გერმანელების მიერ 1981 წელს პირველი კონფერენციის ჩატარება რომელშიც დიდი წვლილი მიუძღვის პროფესორ იეშიკს და ზიგფრიდ ლამიხს.

პროფესორმა ევროპისა და აზიის ქვეყნების,  კერძოდ, პოლონეთის, უნგრეთის, ჩინეთის, სამხრეთ აფრიკის, თურქეთის და კორეის შედარებითი ანალიზის საფუძველზე განმარტა ტრანზიციული განვითარების პროცესი. მიმოიხილა მეორე მსოფლიო ომის შედეგები გერმანიის მაგალითზე, ჩინეთის ეკონომიკური წინსვლის ფაქტორები, აღმოსავლეთ გერმანიის ტოტალიტარიზმიდან კანონის უზენაესობამდე  გადასვლის პროცესი და დანაშაულთან ბრძოლის სხვადასხვა ფაქტორები.

ელიკო-წიკლაური ლამიხმა მკვეთრად დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია სიკვდილით დასჯაზე, მკაცრს სასჯელსა და თურქეთში მიმდინარე მოვლენებზე. რასთან დაკავშირებითაც გაიმართა მწვავე დისკუსია, სტუდენტებმა დაუსვეს არაერთი შეკითხვა, პროფესორ-მასწავლებლემა სთხოვეს სტუმარს საქართველოს მაგალითზე რეკომენდაციები შემოეთავაზებინა როგორც ქვეყნის განვითარების, ასევე მართლმსაჯულების სისტემის თვალსაზრისითაც.

პროფესორმა ელიკო წიკლაური-ლამიხმა მადლობა გადაუხადა ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანს პროფესორ ირაკლი გაბისონიას, ასეთი შეხვედრის ორგანიზებისათვის და გამოხატა მზადყოფნა მემორანდუმი ფარგლებში, სამომავლო, აქტიური თანამშრომლობისა მაქს პლანკის ინსტიტუტსა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის. პროფესორი მადლობელი დარჩა სტუდენტების ასეთი აქტიურობით და  მათ ცხოვრებისეული გამოცდილება გაუზიარა.

სტუდენტები ერთობ კმაყოფილნი დარჩნენ ნაყოფიერი და საინტერესო საჯარო ლექციით, მადლობა გადაუხადეს ქალბატონ ელიკო წიკლაურ-ლამიხს და სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანს ირაკლი გაბისონიას, რომ სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას დაესწრონ მსგავსი სახის საჯარო ლექციებს.

დოქტორ მიხაელ კილხლინგის საჯარო ლექცია

2017 წლის 25 მაისს 12:00 საათზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში გაიმართა შეხვედრა ოქტორ მიხაელ კილხლინგთან, რომელმაც  წაიკითხა საჯარო  ლექცია თემაზე:  „მიგრანტები, როგორც მსხვერპლნი: ვიქტიმოლოგიური პერსპექტივები ადამიანთა ვაჭრობისა და კონტრაბანდის კუთხით“.

დოქტორი დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულეტეტის დეკანმა ირაკლი გაბისონიამ, რომელმაც აღნიშნა, რომ მიხაელ კილხლინგი არის მაქს პლანკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერთანამშრომელი და რესტოვრაციული სამართლის ევროპული ფორუმის ხელმძღვანელი, მან ასევე, სტუდენტებს განუმარტა, რომ სამართლის ფაკულტეტი აგრძელებს მოწვეულ პროფესორთა საჯარო ლექციათა ციკლს.

დოქტორმა მიხაელ კილხლინგმა მოხსენება გააკეთა ტრეფიკინგის წარმომავლობის წყაროებთან დაკავშირებულ უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე, ტრეფიკინგის გამომწვევ საფრთხეებზე და რისკებზე. სტუდენტებს წარუდგინა მსხვერპლთა ამომწურავი კლასიფიკაცია და მათი დაყოფა განახორციელა სხვადასხვა კატეგორიებად. ყურადღება გაამახვილა საკანონმდებლო სიახლეზე და განმარტა ტრეფიკინგის თანამსხვერპლის დეფინიცია. დეტალურად გააცნო სტუდენტებს დანაშაულის გამომწვევი მიზეზები და მათი აღმოფხვრის შესაძლო გზები.

სტუდენტებისათვის აღნიშნული თემატიკა მეტად საინტერესო აღმოჩნდა და მათ არაერთი შეკითხვით მიმართეს სტუმარს. თავის მხრივ, დოქტორი მიხაელ კილხლინგი კმაყოფილი დარჩა საჯარო ლექციის ასეთი დაინტერესებისათვის და მეტი დრო დაუთმო სტუდენტებს, ვიდრე ეს განსაზღვრული ჰქონდა. მათ ყველა კითხვას სრულყოფილად გასცა პასუხი და ქართველი სტუდენტებით აღფრთოვანებულმა მადლობა გადაუხადა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულეტეტის დეკანს ირაკლი გაბისონიას მოწვევისა და შეხვედრის ორგანიზებისთვის.

მამუკა ბერიაშვილის ლექცია სახელმწიფო, როგორც თავისუფლების განხორციელების ადგილი ჰეგელის სამართლის ფილოსოფიაში

2017  წლის    18 მაისს  14:00  საათზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში (907ა), გაიმართა შეხვედრა მიუნსტერის უნივერსიტეტის მოწვეულ პროფესორთან მამუკა ბერიაშვილთან, რომელმაც ჩაატარა საჯარო ლექცია   თემაზე „სახელმწიფო როგორც თავისუფლების განხორციელების ადგილი ჰეგელის  სამართლის ფილოსოფიაში“.

პროფესორმა მისი მოხსენება სრულად მიუძღვნა ჰეგელის მოღვაწეობის განხილვას, ჩამოაყალიბა ყველა ის თეორია და მიდგომა სამართლის, სახელმწიფოსა და რელიგიისადმი რომელიც ჰეგელს გააჩნდა.  ყურადღება გაამახვილა დემოკრატიასა და დიქტატურას შორის ოქროს შუალედზე თავისუფლების გაგების თვალსაზრისით. განიხილა სახელმწიფო, როგორც თავისუფლების განხორციელების ადგილი ჰეგელის თეორიის თანახმად. ისაუბრა სუბიექტური სულისა და ობიექტური სულის ცნებაზე და მათ შემადგენელ ნაწილებზე, ჰეგელის დიალექტიკის ტექნიკასა და ნეგაციის პრინციპზე.

ლექცია მეტად საინტერესო აღმოჩნდა სტუდენტებისათვის, მათ დასვეს შეკითხვები და სთხოვეს სტუმარს დამატებით, კიდევ ერთხელ გაეცნო მათთვის ჰეგელისეული  ღირებულებები. 

პროფესორმა მამუკა ბერიაშვილმა მადლობა გადაუხადა სტუდენტებს საინტერესო შეკითხვებისა და მსჯელობისათვის. ასევე დაანონსა შემდგომი საჯარო ლექციის თემატიკაც.

შეხვედრას ასევე ესწრებოდა სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულეტეტის დეკანი პროფესორი ირაკლი გაბისონი რომელმაც აღნიშნა რომ  ფაკულტეტის მხრიდან, გაგრძელდება ყველა იმ ცნობილი პროფეროსების მოწვევა, რომელთა ლექციები კიდევ მეტად გააღრმავებს სტუ-ს სტუდენთა ცოდნას.

პროფესორმა მამუკა ბერიაშვილმა მადლობა გადაუხადა დეკანს მასპინძლობისათვის და სამომავლო თანამშრომლობაზეც გაამახვილა ყურადღება. მათ შორის, საზაფხულო სკოლაზე, რომელიც გაიმართება სტუდენტებისათვის „კონსტიტუციური სამართალი და ძირითადი უფლებების შესახებ“.

 

 

პროფესორ ზურაბ ჯიბლაძის საჯარო ლექცია თემაზე - სახელმწიფო პოლიტიკის დაგეგმვისა და სისტემური ანალიზის საკითხები

 

2017 წლის 10 მაისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის  საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში, სტუ- ჟიული შარტავას სახელობის სახელმწიფო პოლიტიკისა და მართვის პრობლემების და ფაკულტეტთაშორის კვლევითი ცენტრის დირექტორმა, სოციოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორმა,  პროფესორმა ზურაბ ჯიბლაძემ, წაიკითხა საჯარო ლექცია   თემაზე  „სახელმწიფო პოლიტიკის დაგეგმვისა და სისტემური ანალიზის საკითხები“ .

შესავალ სიტყვაში სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ  მადლობა გადაუხადა სტუმარს მობრძანებისათვის და დამსწრე საზოგადოებას უსურვა საინტერესო სამუშაო ატმოსფეროს შექმნა.

თავდაპირველად პროფესორმა ზურაბ ჯიბლაძემ ისაუბრა ჟიული შარტავას ღვაწლზე, გაიხსენა ჟიული შარტავას სტუდენტობა, რომელიც სტუ-ს წარჩინებული სტუდენტი გახლდათ. ასევე, დამსწრე საზოგადოებას გააცნო ჟიული შარტავას სახელობის სახელმწიფო პოლიტიკისა და მართვის პრობლემების და ფაკულტეტთაშორისი კვლევითი ცენტრის დაფუძნების ისტორია, დღემდე განხორციელებული პროექტები და სამომავლო გეგმები.  გაამახვილა ყურადღება კვლევითი ცენტრის პარტნიორებზე, მათ შორის, პოლიტიკურ მეცნიერებათა აკადემიაზე, რომლის პრეზიდენტი არის აკადემიკოსი როინ მეტრეველი, ხოლო ვიცე-პრეზიდენტი სტუ-ს რექტორი, აკადემიკოსი არჩილ ფრანგიშვილი. ასევე, სტუმარმა აღნიშნა სტუ-ს სპიკერის ჯემალ გახოკიძის როლი, კვლევით ცენტრის წინსვლის საქმეში.

საჯარო ლექციის ძირითად თემატიკას წარმოადგენდა სამართლებრივი სახელმწიფოს აღმშენებლობის მექანიზმები, საქართველოს პარლამენტის საქმიანობის ანალიზი, კანონშემოქმედებითი საქმიანობის თემატური ანალიზი, მეცნიერებისა და ექსპერტების მონაწილეობა საკანონმდებლო საქმიანობაში, პოლიტიკური კავშირები და საზოგადოებრივი ურთიერთობები. სტუმარი მოკლედ შეეხო ყველა იმ საკითხს, რომელიც აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს სამართლებრივი სახელმწიფოს აღმშენებლობის საქმეში.

შეხვედრა წარიმართა ინტერაქტიულ რეჟიმში, დაისვა არაერთი კრიტიკული  შეკითხვა და ასევე, გამოიკვეთა პროფესორ- მასწავლებელთა პოზიცია კვლევითი ცენტრის საქმიანობის ირგვლივ.

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ადმინისტრაცია მხარს უჭერს მსგავსი სახის შეხვედრებს, რომელიც აამაღლებს სტუდენტთა სამართლებრივ შეგნებას.

 

პროფესორ ალექსანდრე კვაშილავას საჯარო ლექცია თემაზე: „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება“,

2017 წლის  3 მაისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში გაიმართა შეხვედრა მწერალთა, მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა აკადემიის აკადემიკოსთან, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორთან, პროფესორ ალექსანდრე კვაშილავასთან.

შეხვედრას ესწრებოდნენ პროფესორ-მასწავლებლები, ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტები, შეხვედრა გახსნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ, რომელმაც ისაუბრა ალექსანდრე კვაშილავას მიერ განვლილ გზაზე და იმ ღვაწლზე, რომელიც  მას შეაქვს იურისპრუდენციის განვითარებაში.

პროფესორმა  ალექსანდრე კვაშილავამ წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე: „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება“, მან დეტალურად გაანალიზა და ისაუბრა იმ სიახლეებზე, რაც დაკავშირებულია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასთან. მოიყვანა კონკრეტული მაგალითები ამერიკის, რუსეთისა და სხვა ქვეყნების საგამოძიებო-სასამართლო პრაქტიკიდან. ასევე, ყურადღება გაამახვილა არასრულწლოვანის ფსიქო-ფიზიკურ მდგომარეობაზე.

სტუდენტებმა დაუსვეს საინტერესო შეკითხვები, რომელსაც მან  გასცა შესაბამისი პასუხები, პროფესორმა კვაშილავამ  სწრაფად მოახერხა აუდიტორიასთან კონტაქტის დამყარება, ცხადად წარმოაჩინა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კუთხით არსებული პრობლემები და მისი აღმოფხვრის გზები.